“L’esdevenir polític i econòmic ens ha portat a què els metges que hem fet els 50 ens preocupem seriosament per la nostra jubilació”, Dr. J. A. Otero, president del Col•legi de Metges de Valladolid

El Dr. José Antonio Otero Rodríguez, president del Col·legi Oficial de Metges de Valladolid, destaca la importància que Mutual Mèdica "reuneixi anualment als presidents dels col·legis de metges per informar-nos de la seva estratègia, de les seves línies d'actuació i per preguntar-nos si tenim algun suggeriment". Així ho va manifestar a l'entrevista que li va fer Mutual Mèdica amb motiu de la VI Trobada de l'Òrgan Col·legial Assessor els dies 27 i 28 de febrer.

“L’esdevenir polític i econòmic ens ha portat a què els metges que hem fet els 50 ens preocupem seriosament per la nostra jubilació”, Dr. J. A. Otero, president del Col•legi de Metges de Valladolid

Què poden aportar els col·legis de metges, en concret el de Valladolid, a l'OCA?

La veritat és que poc per una raó fonamental: perquè jo crec que tant president com consellers de Mutual Mèdica i tota la seva xarxa de delegats coneixen perfectament quina és la realitat dels metges d'Espanya, per tant nosaltres podem aportar aquelles característiques particulars de la província; confirmar o descartar, generalment confirmar, algunes de les coses que els consellers i la companyia proposen, però jo crec que el Consell i l'equip directiu coneixen tan bé la realitat de la professió que nosaltres podem aportar ben poc.

Què creu que pot aportar Mutual Mèdica als col·legis de metges en el si de l'OCA?

És molt important el fet que una companyia com aquesta reuneixi anualment els presidents de col·legis. Primer, perquè se'ls reconeix, i això per als col·legis és molt important perquè una companyia com Mutual és una companyia molt important en previsió i aquest tipus de qüestions ajuden els metges, per tant el que ens convidi a venir a informar-nos de la seva estratègia, de les seves línies d'actuació i preguntar si tenim alguna suggeriment, això en sí mateix per a nosaltres té molt valor.

Al 2014 Mutual Mèdica va inaugurar la delegació de Valladolid i ara tenim allà la nostra oficina més recent, que està tenint molt bona acceptació, pensa que aquesta proximitat beneficiarà el metge de Valladolid?

Jo crec que sí. Valladolid ha estat sempre capitalitzada, per dir-ho d'alguna manera, per altres companyies. Tenim una particularitat a Valladolid: no tenim el Patronat com a quota obligatòria, és quota voluntària, però tot i així el 95% dels metges, inclús els més joves, i inclús aquells que han de fer el seu període de residència, d'especialitat, i després marxaran, assumeixen el Patronat. Aquesta realitat ha provocat que altres ofertes de previsió social les hagin vist fins ara com a molt allunyades. Des de que Mutual Mèdica, no només amb l'oficina, sinó des que vàreu començar a tenir presència a la ciutat, en Valladolid, el coneixement dels metges sobre aquesta mutualitat ha sigut cada cop més gran, i això redundarà en benefici de tots els metges.

Quines són les necessitats de previsió social dels seus col·legiats a l'actualitat i quin paper juguen els col·legis de metges en aquest sentit?

Jo no tinc dades, però sí impressions. L'esdevenir polític fa que qüestions que abans no generaven cap inquietud, ara les estiguin generant, com és fonamentalment la jubilació. Això fa que metges que ronden els 50 anys comencin a preocupar-se per aquest tema: què va a passar després de la jubilació? Quin nivell d'ingressos podré mantenir? Aquesta circumstància, unida a la implantació de l'oficina de Mutual Mèdica en el mateix edifici que el col·legi, provoca que un major número de metges es preocupin per aquesta problemàtica, ja què és motiu de conversa als hospitals, als centres de salut... és motiu de conversa el fet de preguntar-nos els uns als altres si tenim estalvis per a la jubilació.

Creu que els metges tenen prevista adequadament la seva jubilació?

Crec que encara no. Els que ja tenim 50 anys comencem a preocupar-nos i advertim els més joves.