Cuotas mensuales MEL bonificadas

Quotes mensuals del MEL bonificat:

Edat Actuarial Quotes Mensuals (€/mes)
1º mes 13º mes 19º mes 25º mes
30 48,65 127,32 185,29 266,32
40 64,07 143,08 201,04 282,42
50 81,12 160,42 218,39 300,07
60 112,99 192,85 250,81 333,06
65 78,03 156,52 214,48 295,32

Quotes en funció de l’edat de contractació

Altres cobertures del MEL:

De 30 a 60 anys

Assegurances Cobertures i Aportacions 2018
Incapacitat Laboral (€/mes) 633,39*
Vida Estalvi MEL (€ de capital) 3.000,00
Dependència Renda (€/mes) 300,00
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes)
5,80* primers 12 mesos
83,58* del mes 13 al mes 18
141,55* del mes 19 al mes 24
221,67* a partir del mes 25

*Aquestes cobertures i aportacions són creixents un 3% anual.

De 61 a 65 anys

Assegurances Cobertures i Aportacions 2018
Vida Estalvi MEL (€ de capital) 3.000,00
Dependència Renda (€/mes) 300,00
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes)
28,98* primers 12 mesos
107,46* del mes 13 al mes 18
165,43* del mes 19 al mes 24
246,27* a partir del mes 25

*Aquestes cobertures i aportacions són creixents un 3% anual.

a partir de 66 anys

Assegurances Cobertures i Aportacions 2018
Vida Estalvi MEL (€ de capital) 6.000,00
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes)
28,98* Primers 12 mesos
107,46* del mes 13 al mes 18
165,43* del mes 19 al mes 24
246,27* a partir del mes 25

*Aquestes cobertures i aportacions són creixents un 3% anual.