Cuotas mensuales MEL

Quotes mensuals del MEL:

Edat Quota Mensual
2018
Capital garantit
als 70 anys
25 249,75 237.338,85
26 250,10 227.858,09
27 250,46 218.656,35
28 250,82 209.725,52
29 251,17 201.057,66
30 251,52 192.645,14
31 251,89 184.480,50
32 252,27 176.556,53
33 252,67 168.866,21
34 253,08 161.402,74
35 256,40 154.159,53
36 256,87 147.130,15

37

257,34 140.308,38
38 257,81 133.688,20
39 258,29 127.263,73
40 266,95 121.029,30
41 267,45 114.979,37
42 267,99 109.108,58
43 268,62 103.411,75
44 269,29 97.883,83
45 275,80 92.519,90
46 276,52 87.315,22
47 277,29 82.265,19
48 278,12 77.365,31
49 278,99 72.611,27
50 283,99 67.998,85
51 284,92 63.523,95
52 285,94 59.182,60
53 287,13 54.970,99
54 288,39 50.885,35
55 295,22 46.922,09
56 296,62 43.077,69
57 298,12 39.348,73
58 299,71 35.731,95
59 301,40 32.224,13
60 315,87 28.822,13
61 272,12 28.358,14
62 274,12 24.803,43
63 276,21 21.356,52
64 278,49 18.014,36
65 280,90 14.773,92
66 265,70 14.778,80
67 267,74 14.785,14
68 270,01 14.791,65
69 272,52 14.800,17
70 275,23 14.809,14

Taula de cobertures per edat

De 25 a 60 anys

Assegurances Cobertures 2018
Incapacitat Laboral (€/mes) 633,39*
Vida Estalvi MEL (€ de capital) 3.000,00
Dependéncia Renda (€/mes) 300,00
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes) 208,67*

*Aquestes cobertures i aportacions son creixents un 3% anual.

De 61 a 65 anys

Assegurances Cobertures 2018
Vida Estalvi MEL (€ de capital) 3.000,00
Dependéncia Renda (€/mes) 300,00
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes) 331,85*

*Aquestes cobertures i aportacions son creixents un 3% anual.

De 66 anys en endavant

Assegurances Cobertures 2018
Vida Estalvi MEL (€ de capital) 6.000,00
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes) 231,85*

*Aquestes cobertures i aportacions son creixents un 3% anual.