“Mutual Mèdica potencia la investigació i la formació mèdica, el futur de la nostra professió”, Carmen del Hoyo, de Lleida

Carmen del Hoyo, representant dels graduats en Medicina de la Universitat de Lleida, agraeix el suport de la mutualitat: "A la meva Universidad en concret va participar en el nostre acte de graduació i els estem molt agraïts per haver volgut formar part d'un moment tan especial per a nosaltres, demanaria iniciar abans aquesta relació" entre l'entitat i els estudiants de Medicina.

“Mutual Mèdica potencia la investigació i la formació mèdica, el futur de la nostra professió”, Carmen del Hoyo, de Lleida

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

El meu futur pròxim, igual que el de molts dels meus companys, és preparar l'examen MIR per optar a una plaça en la formació sanitària especialitzada. Per ara ho veig amb il·lusió i esperança, és una nova etapa que s'agafa amb ganes. A llarg termini i pensant en el col·lectiu mèdic en general veig un futur complicat, amb moltes incerteses i canvis. Cada vegada sento de més companys que estan a punt d'acabar les seves especialitats i no troben una feina estable, amb contractes força precaris, per hores... o els famosos contractes de 28 dies i, segons la meva opinió, això no és bo ni per el col·lectiu mèdic ni per al gruix de la societat.

Com definiries Mutual Mèdica?

Mutual Mèdica és una entitat de i per a metges sense ànim de lucre. Pensada per arribar on altres no arriben per cobrir les necessitats dels metges i els seus familiars.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes pels metges que acabeu la carrera?

A part del suport que ja ens brinda (a la meva universitat en concret va participar en el nostre acte de graduació i els estem molt agraïts per haver volgut formar part d'un moment tan especial per a nosaltres), demanaria iniciar abans aquesta relació. És a dir, si durant la carrera es poguessin organitzar activitats per donar-la a conèixer i buscar punts en comú per portar endavant projectes conjuntament.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Abans de centrar-me en una cobertura en concret m'agradaria ressaltar que les cobertures ofereixen un servei global per al metge i la seva família, abordant la majoria, per no dir tots, els aspectes de la vida.

En l'àmbit personal destacaria, de cara a la residència, les cobertures de baixes i guàrdies, mai saps el que et pot passar i més val ser previngut. Una altra de les cobertures que em criden l'atenció és la de dependència, ja que és un tema delicat en l'actualitat en haver-se vist retallat el seu pressupost per part dels organismes públics i veig molt favorable que algú li continuï donant la importància que es mereix i creï una cobertura per a ella. Com he dit, Mutual Mèdica arriba on altres no.

Quin d'aquests serveis et criden més l'atenció i per què? a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any com a mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a en l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any. b. Premis a la Recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte d'investigació de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €. c. Ajudes a la formació mèdica. d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat. e. Altres... Quines?...

Les ajudes a la formació mèdica, ja que aquesta és una carrera on un sempre ha d'estar en constant formació, i els premis a la investigació. Potenciant la recerca i la formació mèdica, que és el futur de la nostra professió.