Capçalera Notícies

Mutual Médica

Última hora

Des d'aquí t'expliquem totes les novetats i l'actualitat
que més t'interessa com a metge.

El bon tracte és el millor valorat pels mutualistes que van tramitar alguna prestació amb Mutual Mèdica durant 2017

La nota global de les enquestes de Satisfacció contestades pels metges mutualistes que al llarg de l’any 2017 han gestionat amb la seva mutualitat algun tipus de prestació ha estat d’un 8,4, amb valoracions molt positives que destaquen la qualitat de l’atenció al client de l’entitat. Les seves respostes serviran per seguir millorant el servei en benefici del metge.

Los médicos han puesto nota a su relación con su mutualidad en el momento que lo han necesitado. La puntuación de las diferentes variables que miden la calidad de la atención al cliente de Mutual Médica no ha bajado de 8,4 durante el 2017.

            satisfacció dels metges mutualistes sobre Mutual Mèdica

El bon tracte és el punt que s’emporta la millor nota, amb un 9.7 de mitjana. Li segueix l’atenció rebuda, amb un 8,6; l’agilitat i resolució en les respostes i la gestió, amb un 8,45 i un 8,5, respectivament. Bona prova d’això és que el 80% dels metges que ha tramitat una baixa laboral ha cobrat abans d’un mes la quantitat corresponent de la seva mutualitat. La valoració global del servei prestat se situa en un 8.4.

L’enquesta de Satisfacció de la mutualitat dels metges recull totes les fases que comporta la tramitació d’una prestació, el que és de gran utilitat per detectar els punts forts i febles i millorar l’experiència del metge.