Borja Camacho Montes Universitat de Múrcia

Fundación Mutual Médica

Borja Camacho Montes

Universitat de Múrcia 

"Resulta gairebé impensable que els metges acabats de graduar no abracin el feminisme"

Per a Borja Camacho l'experiència dels actuals professionals constitueix un pilar bàsic sobre el que aprendre. Així mateix, creu que aquesta simbiosis intergeneracionals ha de ser el suport per afrontar els problemes del sector mèdic

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

El futur es planteja com un horitzó ple d'il·lusió i entusiasme. Donant els últims passos com a estudiant de Medicina comencen les reflexions sobre què han suposat aquests anys de carrera: resulta bonic recordar el moment en què un decideix ser metge i valorar com han evolucionat els valors, coneixements o compromisos propis fins al dia d'avui. Tot i que després de la graduació i comiat com a estudiant ens esperen uns mesos tediosos amb la preparació MIR, pensar en l'elecció de l'especialitat d'aquí a un any o el començament de la vida professional m'omple de ganes per seguir formant-me com a metge. Faci el que faci espero estar satisfet i orgullós pel camí recorregut.

Sens dubte hi ha una nova generació de metges que, a més d'incorporar una formació notable, ha evolucionat de forma ascendent en les facultats de Medicina i nodreix al col·lectiu d'energies i idees renovades. Tot i que les facultats hagin de seguir millorant en certes matèries com la comunicació i gestió emocional, es va progressant paulatinament. Resulta gairebé impensable que els metges acabats de graduar no abracin el feminisme, estiguin conscienciats de la violència de gènere, problemes mediambientals o denunciïn comportaments xenòfobs o racistes. L'experiència dels actuals professionals constitueix un pilar bàsic sobre el qual aprendre, i aquesta simbiosi intergeneracional ha de ser el suport per afrontar els problemes del sector mèdic: dèficit de recursos en atenció primària, retallades sanitàries, obertura de noves facultats, manca de places d' formació MIR, dèficit de personal, desigualtat de sous per comunitats autònomes, etc.

Què saps sobre Mutual Mèdica? Com definiries l'entitat?

Tenia algunes referències sobre Mutual Mèdica després de l'experiència dels companys de la promoció anterior del grau -a qui van ajudar per a la preparació de la graduació-, això va suposar un punt d'inflexió perquè les següents promocions seguíssim col·laborant. Després de parlar amb els responsables de Mutual Mèdica en diverses ocasions crec que es tracta d'una mútua de metges per a metges, on es cobreixen les necessitats que poden sorgir al llarg de la vida professional de forma adaptada i individualitzada.

Què t'agradaria que fes Mutual Mèdica pels metges que acaben la carrera?

Crec que el que més valoren els metges acabats de graduar és el suport i assessorament abans dels possibles dubtes o vicissituds que es puguin plantejar al començament de la vida professional, un suport proper, ràpid, senzill i accessible.

Quines cobertures t'interessen més i per què?

Considero que les cobertures que poden ser més interessants són les relatives a l'assistència en viatges, guàrdies i agressions laborals, ja que aquestes són les que és més probable que usem durant els nostres primers anys d'exercici professional.

Quin dels nostres serveis et crida més l'atenció i per què?

Personalment em crida més l'atenció el premi natalitat perquè entenc que podria ajudar a conciliar la vida familiar dels metges si es plantegen ser pares en els seus primers anys com a professionals. Tenint en compte els anys de carrera, residència i la incertesa laboral després d'aquesta. Actualment, plantejar-se tenir fills es demora fins a la meitat de la trentena i qualsevol ajuda per a qui s'aventuri a ser mare o pare abans resulta positiva.

També resulten força atractives les ajudes relatives a investigació i formació. Al meu entendre, un bon professional mai ha de deixar de formar-se, de manera que incentivar-mitjançant ajudes o premis afavoreix que es duguin a terme.

Creus que Mutual Mèdica podria cobrir o oferir altres prestacions interessants per a un metge jove? Quines?

A dia d'avui les cobertures i prestacions ofertes resulten perfectament vàlides, cosa que agraïm els metges joves. Si se me n'acut alguna us ho faré saber!