Assemblea 2018: més de 57.900 mutualistes confien en la seva mutualitat

Assemblea 2018: més de 57.900 mutualistes confien en la seva mutualitat

 

El president de Mutual Mèdica, el Dr. Lluís A. Morales, es va mostrar molt satisfet amb aquest exercici 2017, any de grans canvis per a l'entitat.

 

                                                                    

 

L'Assemblea General de Mutual Mèdica es va celebrar el passat divendres, 15 de juny, i per primera vegada va tenir lloc a Palma de Mallorca, nova seu de l'entitat, coincidint amb la renovació parcial del Consell d'Administració, en ser aprovat el nomenament dels 6 membres el mandat dels quals expirava i que es van presentar a la reelecció.

Es van aprovar per unanimitat els comptes anuals de la mutualitat corresponents al tancament de l'any passat, així com la distribució del resultat de l'exercici 2017 i la gestió del Consell d'Administració durant aquell mateix any. Així mateix s'ha ratificat la nova Assegurança de Guàrdies Mèdiques, una  assegurança novedosa i especialment pensada per cobrir les necessitats dels metges que treballen en el sistema públic i realitzen guàrdies. Aquesta assegurança ha començat a comercialitzar-se aquest mes de juny.

El president de la mutualitat, el Dr. Lluís A. Morales, va remarcar en el seu discurs que aquest any 2017 l'entitat ha realitzat un canvi estratègic a la direcció, en un moment clau per a l'entitat, tant pel context econòmic com per l'ambiciós projecte de renovació tecnològica que s'està portant a terme. D'aquesta manera, en el mes de setembre va deicar el càrrec de director general el Sr. Enric Tronos, que després 28 anys com a màxim responsable de la mutualitat ha passat a assumir les funcions de director general de la Fundació Mutual Mèdica i de l'assessor del president. En el seu lloc s'ha incorporat com a nou director general el Sr. Antonio López, provinent de CaixaBank i que coneix perfectament Mutual Mèdica perquè fins a l'any 2009 va ocupar el càrrec de director financer a la mutualitat i, des d'aleshores, ha mantingut la seva vinculació amb l'entitat com a membre de la Comissió d'Auditoria i Control.

El volum de quotes creix un 3,55% durant l'exercici de l'any passat
Com ja hem comentat, l'Assemblea de Mutual Mèdica ha aprovat els números de l'entitat a tancament de l'exercici 2017. Us resumim les xifres més destacades:
  • 8,4% de creixement en número de mutualistes, arribant als 57.909 metges. Els nous metges procedeixen principalment de Barcelona, Saragossa, Madrid i València.
  • De tots ells, 46.863 han confiat la seva jubilació a Mutual Mèdica, el que suposa un increment del 9,4% en relació a l'any anterior.
  • El 41% dels nous mutualistes ha contractat el producte Mutualista Jove.
  • El volum total de quotes va arribar als 97 milions d'euros, un 3,5% més que l'any anterior.
  • El volum de prestacions pagades als mutualistes van ascendir fins als 16,6 milions d'euros.
  • De les prestacions de vida pagades, el 82% ha estat per jubilació
  • L' actiu de l'entitat ascendia a 969 milions d'euros, el que representa un increment del 10,1%.
  • El Ràtio de Solvència és del 178%, xifra que supera els requeriments de capital exigits per Solvència II.