Seguro de Incapacidad Laboral por Agresión

ENTRA EN EL PARÈNTESI DE LA PROTECCIÓ

Em Sento SuperSegur davant de
les agressions, gratis per ser col·legiat

Cuidem de la teva seguretat. Els Col·legis de Metges i Mutual Mèdica posem al teu abast els recursos que necessites per fer front a una agressió en l'exercici de la teva professió.

Què és l'Assegurança d'Incapacitat Laboral per Agressió?

Una Assegurança gratuïta que et cobreix la Incapacitat Laboral en cas de ser agredit en el teu lloc de treball, tant física com psíquicament.

Pot interessar-me?

Si no pots treballar a causa d'una agressió, explica-ho al teu col·legi de metges i a la teva mutualitat i entra en el parèntesi de la protecció. Disposes gratuïtament de l'Assegurança d'Incapacitat Laboral per Agressió si estàs col·legiat a:

Quines cobertures m'ofereix?

Amb l'Assegurança d'Incapacitat Laboral per Agressió entres en el parèntesi de la protecció, amb les següents cobertures:

Incapacitat Laboral
tant física com psíquica, sempre que sigui a causa d'una agressió durant l'exercici de la teva professió.

Durant 15 dies
de la baixa laboral per Agressió, amb una renda de 50 € diaris.

Què més necessito saber?

El 17% de les agressions a metges al 2018 van acabar en baixa laboral *Entra en el parèntesi de la protecció!
*Font: Estudi d'Agressions. Any 2018. Observatori Nacional d'Agressions a Metges de l'OMC.