“Molts companys no coneixen Mutual Mèdica i crec que les seves prestacions són prou importants”, Alicia Calvo, de l’Hospital Clínic

Sobre Mutual Mèdica, Alicia Calvo, representant dels estudiants de darrer curs de Medicina de l'Hospital Clínic, diu en aquesta entrevista que li "sembla molt positiu que s'ofereixin ajudes a la formació mèdica continuada, doncs és un àmbit on hi ha una manca de recursos públics que s'han de suplir amb finançament privat i si aquest finançament ve d'organitzacions mèdiques, serà més fàcil la legitimitat i impedir els conflictes d'interessos".

“Molts companys no coneixen Mutual Mèdica i crec que les seves prestacions són prou importants”, Alicia Calvo, de l’Hospital Clínic

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

És difícil dir com veig el meu futur abans de ni tan sols saber quina serà la meva especialitat com a metge. A curt termini, el veig amb moltes hores d'estudi i aprenentatge per a l'examen MIR. A mig i llarg termini, el veig com a un gran repte per a arribar a ser una bona metgessa.

En termes més generals, el col·lectiu mèdic és un pilar important de la societat, i tenim funcions molt significatives envers els nostres pacients i les seves famílies, així com la societat en general. En els últims anys ha canviat l'status del metge, des de la figura autoritària de fa anys fins arribar a ser una persona propera i accessible com és actualment. Penso que aquest canvi és molt positiu, sempre i quan es mantingui sempre el respecte mutu amb els pacients.

Com definiries a Mutual Mèdica?

És una mutualitat per a metges i formada per metges, sense ànim de lucre i que dóna cobertura asseguradora als professionals mèdics. Intenta acompanyar els metges des del principi fins al final (i inclús més enllà) de la seva carrera professional, amb uns marcats valors i una gran varietat d'opcions pel que fa a cobertures.

No obstant, he de dir que conec què és Mutual Mèdica gràcies al que m'han explicat al final de sisè de Medicina, i estic convençuda que molts companys no en són coneixedors. Crec que és una informació i unes prestacions prou importants com per a que tots els estudiants de Medicina n'estiguem assabentats.

Què demanaries a Mutual Mèdica que fes pels metges que acabeu la carrera?

Trobo molt positiu que Mutual Mèdica ens acompanyi en la nostra Graduació, i més encara obsequiant-nos amb les beques que simbolitzen que ja som metges. Demostra una voluntat d'acompanyar-nos des del principi en el nostre camí com a professionals. Potser el que faltaria una mica seria començar abans: durant la carrera ja es podrien fer activitats per a donar a conèixer la mutualitat (per exemple, em sembla molt bona idea l'aplicació per a mòbils de preguntes de MIR).

A més, és molt positiu que se'ns regali el primer any d'inscripció com a mutualista jove. Això permet acostar Mutual Mèdica a tots els metges que just comencen la residència i permet que coneguin totes les seves prestacions, que probablement d'una altra manera no arribarien a saber.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Ara mateix, com a estudiant i futura metge jove, crec que l'assistència en viatges és un dels serveis més interessants. Molts de nosaltres farem viatges en el futur pròxim, i inclús a molts ens podria interessar viatjar a l'estranger a fer algun voluntariat en zones amb menys recursos. Per tant, trobo que és una cobertura molt necessària.

La resta també em semblen cobertures interessants, però potser algunes d'elles les veig encara llunyanes (jubilació, assegurança de vida, dependència). No obstant, molt probablement les necessiti en algun moment, i potser alguna fins i tot més aviat del que pensaria (com per exemple la cobertura de guàrdies o baixa de maternitat en un futur a mig termini).

Pel que fa a la cobertura d'activitat privada, em sembla que té molts avantatges si es compagina la medicina pública i privada durant la carrera professional.

Quins d'aquests serveis et criden més l'atenció i per què? a. Premi Natalitat. b. Premis a la Recerca. c. Ajudes a la formació mèdica d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat. e. Altres Quins?.....

El Premi a la Recerca és el que em crida més l'atenció i un dels que trobo més positius. Actualment és molt difícil trobar subvencions i finançament per a investigació, de manera que aquestes beques poden tenir un gran impacte. A més, el fet que es concedeixi a metges joves pot permetre impulsar carreres en investigació, camp amb moltes dificultats actualment.

També em sembla molt positiu que s'ofereixin ajudes a la formació mèdica continuada, doncs és un àmbit on hi ha una manca de recursos públics que s'han de suplir amb finançament privat. Si aquest finançament ve des d'organitzacions mèdiques, serà més fàcil garantir la legitimitat i impedir els conflictes d'interessos.