Acord entre Mutual Mèdica i PENSIUM en el marc de les inversions socialment responsables

 

Acord entre Mutual Mèdica i PENSIUM en el marc de les inversions socialment responsables

 

Amb aquesta inversió Mutual Mèdica continua impulsant el seu compromís social, invertint en aquesta societat que atorga finançament a les persones dependents que tenen dificultats econòmiques per accedir a residèncias malgrat i tenir la propietat d'un immoble.

 

                                                                                                              

 

D'esquerra a dreta: Antonio López, director general de Mutual Mèdica; Letícia Llobet, assessora jurídica de la mutualitat; Josep Fabregat, CFO de PENSIUM, i Miquel Perdigue, CEO de PENSIUM.

 

El passat dia 15 d'octubre va tenir lloc, a la seu de Mutual Mèdica, la signatura del conveni de col·laboració entre Mutual Mèdica i PENSIUM en matèria d'inversió.

El projecte de PENSIUM està aliniat amb la nostra política d'inversions socialment responsables, que pretén excloure aquelles inversions amb impacte social negatiu, i incloure inversions que tenen un impacte positiu a la societat.

En concret, el programa de PENSIUM facilita recursos econòmics periòdics a aquelles persones dependents de graus 2 i 3, que necessiten un capital addicional per cobrir les seves despeses assistencials malgrat i disposar de la propietat d'un immoble.

El programa està pensat perquè la devolució del finançament sigui mitjançant l'explotació temporal de l'habitatge en lloguer per part de PENSIUM fins a la cancelació total del deute. En cap cas el propietari perd la titularitat d'aquest, i no es sol·liciten avals o hipoteques sobre el mateix.

L'operació és revocable i es pot cancelar durant tota la seva vigència.

Cal assenyalar que PENSIUM disposa, a més, de certificació nacional i internacional com a entitat d'impacte social – Benefit Corporation BCorpTM.