Acord entre la Fundació i el Col·legi de Madrid per donar suport als metges davant de les agressions

 

Acord entre la Fundació i el Col·legi de Madrid per donar suport als metges davant de les agressions

 

 

Entre les línies prioritàries de totes dues organitzacions es troba la lluita contra aquest greu problema a través de campanyes de conscienciació social i cursos de formació als professionals. L'any 2018 es van registrar a l'ICOMEM 95 denúncies per aquest problema a l'assessoria jurídica d'aquesta institució; al 2017, van ser 84; al 2016, es van comptabilitzar 99 i al 2015, es van presentar 77.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

D'esquerra a dreta: El Dr. Luis A. Morales, president de Mutual Mèdica; el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, president del Col·legi de Metges de Madrid, i el Dr. Alejandro Andreu, president de la Fundació Mutual Mèdica, en el moment de la signatura de l'acord.

         

La Fundació Mutual Mèdica ha signat un acord amb el Col·legi de Metges de Madrid amb l'objectiu de seguir treballant en una de les línies prioritàries per a totes dues institucions, lluitar contra les agressions que pateixen els facultatius en l'exercici de la seva professió. Entenen que aquest és un problema d'extrema gravetat, que afecta a molts professionals, i que és necessari insistir en la conscienciació a la població, al mateix temps que es dona suport a aquells que ho pateixen.

Per això, treballaran de forma conjunta en dues línies fundamentals, la prevenció i la cobertura de les agressions. En el primer àmbit desenvoluparan campanyes informatives i de divulgació entre la població i, a més, organitzaran cursos de formació destinats als metges, perquè tinguin més coneixements i capacitat de reacció davant un possible succés d'aquestes característiques.

En aquesta mateixa línia, les dues parts crearan un premi a la millor comunicació científica que tracti el tema de les agressions i, per això, definiran un grup de treball conjunt. Aquest guardó es difondrà per tots els canals que tenen oberts aquestes institucions.

A més, els professionals que pateixin una agressió que tingui com a consequència una incapacitat física o psíquica i. per tant. una baixa laboral tindran una cobertura econòmica de 50 euros al dia durant un període de quinze dies. Cal destacar que els metges que, a més a més, siguin mutualistes de Mutual Mèdica, tindran doble cobertura gratuïta: per ser col·legiats a Madrid i per ser mutualistes.

Per a informar-te sobre aquesta cobertura, subscrita amb la mutualitat de previsió social dels metges, així com per realitzar els tràmits oportuns, els col·legiats hauran de  posar-se en contacte amb segurICOMEM, la Corredoria del Col·legi de Metges de Madrid. Poden fer-ho bé a través del telèfon 910 742 493 com del correu electrònic: agresiones@seguricomem.es.

Tolerància zero agressions

El Col·legi de Metges de Madrid vol recordar la campanya que manté activa “Tolerància zero agressions”, perquè tots els col·legiats que puguin trobar-se davant d'un cas de violència física o verbal denunciïn. “No s'han de tolerar lae agressions físiques, però tampoc cap tipus d'amenaça i insults, que en el cas de Madrid hem vist que suposen quasi el 77% de les denúncies presentades”, subratlla el president del Col·legi de Metges de Madrid, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón. A més, recorda que l'ICOMEM compte amb un departament d'Assessoria Jurídica, la tasca del qual és prestar un assessorament integral al professional, via telefònica o presencial, amb la finalitat d'assistir-lo en tot el procés i informar-lo del procediment a seguir en cada cas. “Volem insistir en què aquest servei que ofereix la institució engloba mesures administratives, judicials i interposició de denúncies. Així mateix, inclou totes les diligències prèvies en via penal i actuacions processals derivades de cada cas fins a l'execució de la sentència”, assenyala el president de l'ICOMEM.

“A més en el cas que sigui necessari –indica el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón- al metge se li recomana assistència psicològica o/i psiquiàtrica del Pla d'Atenció Integral del Metge Malalt (PAIME)”.