Publicador de continguts

angle-left null L'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 compleix les expectatives

L'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 compleix les expectatives

Mutual Mèdica, com cada any, ofereix, a tots els seus metges, durant l'últim trimestre l'Assegurança de Jubilació d'Estalvi Fiscal 105. Una assegurança per a garantir la jubilació, amb un rendiment assegurat anual del 1'75% (interés tècnic anual) i el 100% desgravable a l'impost de la renda.

imatge 105La campanya d'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 torna a ser un èxit

Com cada any, Mutual Mèdica ofereix, a tots els seus metges, durant l'últim trimestre l'Assegurança de Jubilació d'Estalvi Fiscal 105. Una assegurança per a garantir la jubilació, amb un rendiment assegurat anual dell 1'75% (interés tècnic anual) i el 100% desgravable a l'impost de la renda.

La deducció fiscal per a aportacions úniques està vigent fins a finals de l'any natural, per tant les aportacions han d'haver-se realitzat amb anterioritat. Perquè tots els metges puguin fer les seves aportacions anuals, Mutual Mèdica ofereix aquesta Assegurança, pensada per a la Jubilació, amb aportacions úniques extraordinàries, que garanteix un interès tècnic anual de l'1'75%.

Mutual Mèdica, com a mutualitat de previsió social sense ànim de lucre, reverteix els beneficis generats en els mutualistes. Aquesta característica diferencial comporta que la mutualitat pugui garantir tipus d'interès superiors als quals ofereixen les companyies asseguradores o entitats bancàries.

Fa anys que Mutual Mèdica centra els seus esforços a conscienciar als mutualistes, en particular, i als metges, en general, de la importància de tenir una prestació de jubilació complementària a la de la Seguretat Social per alleugerir la pèrdua d'ingressos que representa la pensió de jubilació comparat amb el nivell d'ingressos habitual, abans de jubilar-se.

La confiança i el compromís que ofereix la mutualitat dels metges és de vital importància en aquests moments i per això Mutual Mèdica creu que  l'èxit es relaciona amb el treball que des de fa anys realitza, per conscienciar al metge de la importància de tenir una prestació de jubilació complementària a la de la Seguretat Social.