Samuel Navalón Blasco UCHCEU Castellón

Samuel Navalón Blasco

UCH-CEU Castellón

 
"Espero que la professió mèdica continuï sent un rferent pel que fa al tracte humà"

 
Samuel Navalón tem que es deformi el concepte del metge per interessos econòmics

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Espero que fent la residència en l'especialitat de cirurgia plàstica d'algun hospital gran, però sé  que això serà molt difícil, per tant no em tanco portes. Més endavant em veig vinculat a obres benèfiques, si m'ho puc permetre.
Espero que la professió mèdica segueixi sent un referent pel que fa al tracte humà, però temo que es deformi molt el concepte per interessos econòmics.

Què saps de Mutual Mèdica? Com definiries a l'entitat?

La veritat és que fins fa uns mesos no la coneixia, però alguns tutors de pràctiques em van comentar alguns dels seus serveis i com m'acabaran interessant en un futur. Suposo que la definiria com una oportunitat per a un ampli sector de la professió.

Què t'agradaria que Mutual Mèdica fes pels metges que acabeu la carrera?

Crec que els serveis que proporciona actualment són bastant complets, es nota que es preocupen pels nous membres de la professió i que som una part important dins dels seus plans.

Quines cobertures t'interessen més i per què?

Probablement l'assistència en viatge i les baixes, potser perquè són els problemes que puc tenir més a curt termini. També em criden l'atenció els plans de jubilació per la preocupant de la situació per la via pública, però com comentava anteriorment, això em preocupa més a llarg termini.

Quin dels nostres serveis et crida més l'atenció i per què?

Els premis a la Investigació, ja que sempre he estat interessat en aquest sector i en com pot millorar la sanitat.

Creus que Mutual Mèdica podria cobrir o oferir altres prestacions interessants per a un metge jove? Quines?

Possiblement podrien posar algun programa de Beques per a estudiants que encara cursin la carrera. Alguns estudiants ens veiem una mica saturats per les despeses acadèmiques i depenem dels nostres resultats i/o treballs d'estiu per poder continuar amb la nostra formació.