El Món Sant Benet acull el Consell d'Administració de Mutual Mèdica

MUTUAL MÉDICA

Mutual Informa

 

EL BUTLLETÍ DE LA INFORMACIÓ MUTUAL MÈDICA

83
NOVIEMBRE 2017

El passat 3 de març, es va celebrar el Consell d'Administració al Món Sant Benet, un lloc especial ja que el dia anterior es van organitzar unes jornades formatives per als consellers, a càrrec del Sr. Fernando Trias de Bes, escriptor i economista, especialitzat en mercadoctècnia, creativitat i innovació.

  El més representatiu d'aquest Consell va ser la presentació del Pla Estratègic de l'entitat per a l'any 2018, a càrrec del director general, el Sr. Antonio López, màxim executiu de la mutualitat des del passat mes de setembre.

  El evento, que llegaba a su octava edición consecutiva, se consolida como un encuentro ineludible para los profesionales del sector. El presidente de Mutual Médica, el Dr. Luis A. Morales, acompañado del resto de miembros del Consejo de Administración de la mutualidad, dieron la bienvenida a los 35 representantes de colegios de médicos .

Es reafirma com a prinicipal dels objectius estratègics de Mutual Mèdica la idea de cicle vital del metge, amb la finalitat d'oferir un servei a aquest col·lectiu al llarg de tota la seva vida, adequant els serveis i cobertures a cada moment vital.

“Mutual Mèdica és l'eina que ha dissenyat el metge per cobrir les seves necessitats asseguradores”, ha apuntat el Sr. López durant la seva exposició als metges consellers de la mutualitat, que són qui han aprovat, en última instància, les línies estratègiques que han de guiar a l'entitat durant els propers anys.

La innovació en els processos i en l'atenció al metge també es dibuixen com a constants entre els objectius de Mutual Mèdica.