“La cobertura dels primers dies de baixa, que cobreix també les guàrdies, és un dels punts forts de Mutual Mèdica”, Dr. Adrià Giralt, mutualista jove

MUTUAL MÉDICA

Mutual Informa

 

EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE MUTUAL MÉDICA

80
Diciembre 2016

El Dr. Adrià Giralt va tenir el primer contacte amb la mutualitat dels metges durant la preparació del seu acte de graduació com a representant dels estudiants de la seva promoció. Avui ens aporta el seu testimoni com a mutualista jove.

El Dr. Adrià Giralt va tenir el primer contacte amb la mutualitat dels metges durant la preparació del seu acte de graduació com a representant dels estudiants de la seva promoció. Avui ens aporta el seu testimoni com a mutualista jove.

                                            Dr Adria Giralt  
                                                  

     Dr. Adrià Giralt   

 
  Mutualista Jove  
                         Medicina Familiar i Comunitària  
  CAP La Mina – Barcelona Ciutat  
  @adriagiralt  
  25 anys  
  Quines són les necessitats asseguradores més importants d’un metge que comença la residència? Segons la meva opinió, la cobertura dels primers dies de baixa i la cobertura de les guàrdies en aquest cas és un dels punts forts de Mutual Mèdica. El sou d’un resident no és que sigui molt elevat i gran part prové de les guàrdies. És molt tranquil·litzador saber que una baixa inesperada no té perquè suposar una gran reducció del sou, evitant així inestabilitats econòmiques dels residents més joves (la majoria dels quals no comptem amb un coixí econòmic de llarga durada). Com va conèixer l’existència de Mutual Mèdica? Durant els últims anys de la carrera ja vam començar a mirar amb ganes el futur i el nou món que se’ns obria. Va ser durant l’organització de la nostra graduació quan vam topar amb Mutual Médica, que molt amablement va col·laborar i ens va donar suport en la realització d’aquesta, difonent a la vegada la tasca que desenvolupen, des de la protecció del metge adult fins al suport als metges joves, com va ser el nostre cas. Com valora que els metges joves comptin amb un grup d’assegurances dissenyades específicament per a ells? Què valora més d’aquestes cobertures? Els joves som un col·lectiu que freqüentment és desatès per les línies directives de les asseguradores i mutualitats entre altres grans empreses. Des del meu punt de vista és transcendental que se’ns tingui en consideració, ja que som un grup vulnerable donada la situació actual i les condicions que la residència comporta. Celebro que Mutual Mèdica no hagi omès aquest col·lectiu i ofereixi un servei propi destinat a nosaltres. Una de les característiques que més m’atreu és l’assegurança de viatge. No vull dir que els metges amb una llarga trajectòria no viatgin, però sí que és veritat que nosaltres, els joves, tenim moltes ganes de viatjar, sobretot després d’haver estat tancats per estudiar el MIR. Com que en molts casos escollir el període de vacances no està a les nostres mans, és tota una gran notícia saber que estem coberts durant tot l’any amb Mutual Mèdica si anem de viatge o realitzem esports de risc, sense limitació temporal com a altres entitats.