Julio Yagüe, de l’Hospital Gregorio Marañón: “Hem d’enfrontar canvis i el repte és que no interfereixin negativament en la qualitat sanitària"

Tot i que encara és molt jove, Julio Yagüe, representant dels estudiants de sisè de Medicina de l'Hospital Gregorio Marañón, valora molt les ajudes a la dependència i a la tercera edat que ofereix Mutual Mèdica, "ja que moltes vegades precisen de més mitjans per obtenir els mateixos objectius".

Julio Yagüe, de l’Hospital Gregorio Marañón: “Hem d’enfrontar canvis i el repte és que no interfereixin negativament en la qualitat sanitària"

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

En allò referent al meu futur, a curt termini espero poder treure una plaça al MIR que em permeti aprendre l'especialitat que m'agradi; a llarg termini m'agradaria poder treballar exercint la meva especialitat a Espanya en un futur, tot i que això és una cosa que ja es veurà.
Atenent al col·lectiu mèdic, el futur és incert, ens ha tocat viure una època en què la nostra capacitat de resposta marcarà les diferències. El col·lectiu mèdic haurà d'enfrontar canvis, i la meta que haurem de posar-nos és que aquests canvis no interfereixin de manera negativa ni amb la qualitat, ni amb la universalitat de l'atenció sanitària, de manera pública; sinó tot el contrari, que vagin dirigits a optimitzar-les.

Com definiries Mutual Mèdica?

Com una entitat sense ànim de lucre, formada per metges i per als metges, que ajuda a aquests a aconseguir els seus objectius i preservar els seus drets.

Què demanaries que Mutual Médica fes pels metges que acabeu la carrera?

La veritat és que només els puc demanar que continuïn fent el que fan. S'estan donant a conèixer entre nosaltres, i això serà beneficiós, tant per a nosaltres individualment com per al futur del col·lectiu mèdic.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Tot i que totes són molt interessants, la que més em va cridar l'atenció va ser la cobertura de les guàrdies, doncs sol ser una de les qüestions que més interfereix amb l'àmbit personal dels metges.

Quin d'aquests serveis et criden més l'atenció i per què? a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any com a mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i la inscripció del seu fill/a en l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any. b. Premis a la recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte de recerca de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 3.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3. c. Ajudes a la formació mèdica d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat. e. Altres ¿Quins?.....

De tots, en destaco dos. El primer d'ells, els premis a la recerca, ja que és una cosa fonamental en el nostre camp, y en segon lloc, però no per això menys important, les ajudes a la dependència i a la tercera edat, ja que moltes vegades precisen de més mitjans per arribar als mateixos objectius i no disposen d'aquests.