Fundación

MUTUAL MÉDICA

La Fundació Mutual Mèdica

Saps què pot fer per tu?

Si és important per al metge,
és un compromís per a la Fundació

La Fundació Mutual Mèdica es la responsable d’aglutinar totes les activitats de Responsabilitat Social
Corporativa de la mutualitat, com a entitat sense ànim de lucre que reverteix els seus beneficis en els
metges. És la responsable de promoure activitats de col·laboració, amb la formació del metge
o amb la recerca mèdica, entre moltes altres activitats.

La nostra responsabilitat amb els mutualistes va més
enllà de la prestació econòmica.

Què pot fer la Fundació per mi

Compromís amb els metges

El nostre compromís engloba les diferents fases de la teva vida com a metge,
des de l’etapa de formació fins més enllà de la jubilació.

Premis a la Recerca

40.000 € anuals destinats a projectes
de recerca en el camp de la
medicina i la salut.

Vull saber més sobre els Premis

Premis en col·laboració amb els col·legis
de metges i hospitals universitaris

Per fomentar la formació dels més joves i
potenciar el seu vessant assistencial i de recerca.

més informació

Ajudes a la formació

Amb els estudiants de medicina

Cada any són més els estudiants acabats de llicenciar en Medicina que
tenen el suport de la Fundació Mutual Mèdica a l’hora d’organitzar l’acte de
graduació. A més, la Fundació Mutual Mèdica col·labora amb les iniciatives i
activitats organitzades pel Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM).

Al costat dels residents

Mutual Mèdica col·labora amb els departaments de
Docència de nombrosos hospitals, en línia amb el seu
compromís amb la formació del metge, especialment del metge jove.

Amb els tutors MIR

Col·laboració amb la Fundació per a la Formació de
l’Organització Mèdica Col·legial (FFOMC) per formar
i preparar els tutors MIR.

App Mirial

Una eina molt útil per a preparar el MIR, que ja compta
amb més de 10.000 descàrregues.
Vull descarregar l’app

Vull saber més

Compromís amb la societat i les personess

La nostra Associació per a la Vida Independent, sense ànim de lucre, s’ocupa de millorar la qualitat de vida de les persones
dependents o amb discapacitat.

Accedir al Centre de Vida Independent

El Patronat de la Fundació

President

Dr. Alejandro Andreu Lope

Secretari

Dr. Enrique Sala O’Shea

Tresorera

Dra. M. Pilar Tornos Mas

Vocal

Sr. Enric Tornos Mas

Directora general

Sra. Anna Morales Ballús