“Mutual Mèdica és un lloc de trobada dels metges on la suma dels esforços de tots multiplica i reverteix en tots els que hi participen”, Enric Lázaro, de Bellvitge

El representant dels estudiants que es llicencien ara a la facultat de l'Hospital de Bellvitge (Universitat de Barcelona), Enric Lázaro, troba que l'actual situació de "manca d'oportunitats formatives, de possibilitats laborals, investigació, etc." es pot superar "si ens impliquem en el nostre futur professional més proper, no només en la nostra futura feina sinó en tots els aspectes que l'envolten".

Fundación Mutual Médica

Enric Lázaro

“Mutual Mèdica és un lloc de trobada dels metges on la suma dels esforços de tots multiplica i reverteix en tots els que hi participen”, Enric Lázaro, de Bellvitge

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Enguany acabo el 6è curs de Medicina a la Universitat de Barcelona (Campus de Bellvitge). El futur que m'espera, com a la majoria dels meus companys, és la preparació per l'examen MIR, la porta d'entrada al sistema de formació especialitzada del nostre país.

El futur de la nostra generació és difícil, perquè negar-ho. En el context en què ens trobem, de crisi econòmica, la manca d'oportunitats és un fet comú. Manca d'oportunitats formatives, de possibilitats laborals, investigació, etc. Una problemàtica que no només s'estén al col·lectiu mèdic, sinó també a tots els sanitaris, a molts altres sectors i a la població general.

Una situació difícil i complicada, però reversible gràcies a l'esforç i al treball de tots, sobretot dels joves, que tot i tenir menys experiència, tenim energia. Si ens impliquem en el nostre futur professional més proper, no només en la nostra futura feina sinó en tots els aspectes que l'envolten, podrem canviar aquesta situació

Com definiries Mutual Mèdica?

Defineixo Mutual Mèdica com un lloc de trobada dels metges on es vetlla pels interessos de la professió, on amb la suma dels esforços de tots es pot ajudar als companys que ho necessiten, on s'ajuda als joves metges amb la seva formació, als metges que estan de baixa laboral o a aquells que acaben el seu exercici laboral. Una suma dels esforços de tots que multiplica i reverteix en tots els que hi participen.

Què demanaries que fes Mutual Mèdica pels metges que acabeu la carrera?

Demanaria que ens ajudessin en l'adaptació de la nostra futura activitat laboral, assessorament legal, integració dins de la professió, etc.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Totes les cobertures em semblen interessants, ja que a tots ens agrada sentir-nos protegits en els moments en que més ho necessitem, però les assegurances de malaltia, dependència o jubilació són les que crec que més poden ajudar al col·lectiu mèdic.

Quins d'aquests serveis et criden més l'atenció i per què? a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a a l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any. b. Premis a la recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte de recerca de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 3.000 €, per a una investigació publicada a una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €. c. Ajudes a la formació mèdica d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat. e. Altres... Quins?...

El que més em crida l'atenció i considero molt útil són les ajudes a la formació i als projectes de recerca. En el context que estem actualment de manca d'ajudes i d'oportunitats resulta fonamental trobar escenaris que promocionin la formació i la investigació, que vetllin pel nostre futur i ens ajudin a complir els nostres projectes.