Mutual Mèdica ha compartit amb el mutualisme europeu el seu model d’èxit de complement a la jubilació

El director general adjunt de Mutual Mèdica, el Sr, Lluís Lana, va mostrar als màxims representants europeus del sector de les mutualitats i mútues, reunits en el Congrés 2014 d'AMICE a Niça, com l'entitat que representa s'ha convertit en un exemple a seguir en tot allò referent a la complementarietat de la jubilació. A continuació el Sr. Lana respon a unes preguntes relacionades amb aquest esdeveniment.

Mutual Mèdica ha compartit amb el mutualisme europeu el seu model d’èxit de complement a la jubilació

Quin paper té AMICE en el context de les assegurances i, més concretament, en l'àmbit de la previsió social?

Com a patronal europea de les mutualitats de previsió social i de les cooperatives i mútues d'assegurances, el seu objectiu és defensar els interessos del sector dins la Unió Europea i, en concret, té un paper cabdal per influir en els organismes europeus, com l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, per les seves sigles en anglès), en relació a la normativa asseguradora que pugui afectar als seus associats.

Quins han estat els temes destacats del Congrés de Niça i quin seria el resum de les principals conclusions?

El temes més rellevants tractats a la reunió han estat l'entrada en vigor de la normativa que desenvolupa Solvència II; el futur de l'estat del benestar i la garantia del sistema públic de salut; el futur de les pensions publiques i com complementar-les, i finalment quines solucions pot aportar el sector mutual a aquesta problemàtica de futur.

Quin ha estat el paper de Mutual Mèdica dins AMICE?

Ha estat un paper molt rellevant, aportant l'experiència en la cobertura de prestacions d'estalvi vinculades a la jubilació com a complement de les pensions públiques. S'han comentat una sèrie de solucions d'estalvi adequades als mutualistes que poden ser utilitzades per altres entitats similars.

Mutual Mèdica ha estat convidada com a exemple a seguir en relació a la seva tasca com a complement a la jubilació. Per què aquesta mutualitat ha esdevingut referent en aquesta qüestió? Què ha anat a dir Mutual Mèdica al Congrés d'AMICE?

Es va plantejar la situació actual dels sistemes públics de pensions europeus i la seva problemàtica de futur, tenint en compte que han de ser sostenibles. Donada l'evolució demogràfica futura i la disminució dràstica del rati cotitzants/pensionistes, la poblable reducció de les pensions futures comportarà una major implicació del sector mutualista en l'oferta als ciutadans de complements per a la jubilació. Mutual Mèdica, com a mutualitat de previsió social alternativa al Règim de Treballadors Autònoms, però també com a entitat de previsió social dels metges espanyols, ha acumulat molta experiència en l'oferta de complements per a la jubilació. La confiança dels mutualistes que han contractat aquest tipus de cobertura, més del 73% té contractada una cobertura d'estalvi per a la jubilació, han situat a Mutual Mèdica com a una entitat de referència en les pensions complementàries de jubilació per als metges.

Mutual Mèdica ha compartit amb el mutualisme europeu el model d'èxit que s'ha consolidat en els darrers anys i els ha ofert la seva experiència per traslladar-lo a d'altres entitats europees.