“Els col.legiats es queixen que els col.legis no ens preocupem suficientment de la seva previsió social, per això hem de formar-nos i donar-los la màxima informació al respecte”, Dra. Concha Ferrer, presidenta del Col.legi de Metges de Saragossa

La presidenta del Col·legi Oficial de Metges de Saragossa, la Dra. Concha Ferrer Novella, destaca la importància de l'intercanvi d'informació entre els col·legis de metges i Mutual Mèdica, amb la idea de millorar la informació als seus col·legiats i obtenir prestacions adequades a les necessitats dels metges. Així ho expressa en aquesta entrevista.

“Els col.legiats es queixen que els col.legis no ens preocupem suficientment de la seva previsió social, per això hem de formar-nos i donar-los la màxima informació al respecte”, Dra. Concha Ferrer, presidenta del Col.legi de Metges de Saragossa

Què poden aportar els col·legis de metges a Mutual Mèdica en el si de l'OCA?

Poden aportar informació sobre les necessitats dels col·legiats. Els temps canvien i les necessitats també i és un moment per estar a prop de la realitat i poder transmetre-la a Mutual Mèdica.

Què creu que pot aportar Mutual Mèdica als col·legis de metges en el si de l'OCA?

Aportar informació sobre l'ampli espectre en què cobreix als metges. Mutual Mèdica és l'alternativa al RETA, però també té un àmbit molt més ampli que aquest; conèixer aquest àmbit és important per als col·legis de metges.

Creu que els metges tenen prevista adequadament la seva jubilació?

S'està començant a tenir consciència ara. L'objectiu de mantenir el nivell de vida quan et jubiles està en dubte avui dia per diverses raons:

1-   Els límits de jubilació fan que els plantejaments siguin diferents. Abans no havia prejubilacions als 65 anys i ara sí. Les remuneracions econòmiques han baixat molt.

2-   La crisi ha propiciat que les càrregues econòmiques dels metges majors s'han dilatat en el temps i encara tenen càrregues familiars en edats avançades. El metge es planteja que la jubilació té un sostre i que els nivells de benestar que s'entreveuen seran menors.

Quins avantatges ofereix Mutual Mèdica com a alternativa al RETA?

El treballador del sistema públic té un plus per exclusivitat. Si afegim el sistema de peonades que havia abans, desincentivava en gran mesura que els metges tinguessin la necessitat d'iniciar una activitat privada i pocs accedien a la consulta privada. Inclús podria dir que en aquest moment no es tenia una bona imatge del metge que treballava en activitat privada. Els temps han canviat molt i, si a això li afegim la difícil conjuntura econòmica, que ha afectat també al col·lectiu mèdic, ens trobem ara amb molts metges en activitat privada. A Saragossa, podrien arribar a uns 1.500; ara bé, els que compaginen ambdues activitats són menys, entre un 20 i un 30% d'aquests.

Amb el pas del temps, aquesta situació de desigualtat surt a la llum i arriba la queixa. Els col·legiats pensen que els col·legis no es preocupen, hem d'oferir-los seguretat donant-los més informació. Quan un metge inicia l'activitat privada, automàticament passen a l'alternativa al RETA perquè econòmicament és millor i perquè el complement de Mutual Mèdica és crucial.