Compareixença de la CNEPS a la Comissió del Pacte de Toledo

MUTUAL MÉDICA

Mutual Informa

 

EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE MUTUAL MÉDICA

81
Marzo 2017

El president de la CNEPS (Confederació Espanyola de Mutualitats de Previsió Social), Pedro Muñoz, va intervenir el passat 8 de febrer en els debats que la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo està celebrant amb els interlocutors socials per debatre el futur de les pensions a Espanya. Des de la CNEPS, de la que Mutual Mèdica n'és membre, es va exposar la necessitat que l'administració i tot l'arc parlamentari siguin realistes amb la situació actual de les pensions públiques i l'incert futur que es dibuixa, si no es prenen mesures correctores de manera immediata.

El president de la CNEPS (Confederació Espanyola de Mutualitats de Previsió Social), Pedro Muñoz, va intervenir el passat 8 de febrer en els debats que la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo està celebrant amb els interlocutors socials per debatre el futur de les pensions a Espanya. Des de la CNEPS, de la que Mutual Mèdica n'és membre, es va exposar la necessitat que l'administració i tot l'arc parlamentari siguin realistes amb la situació actual de les pensions públiques i l'incert futur que es dibuixa, si no es prenen mesures correctores de manera immediata. Enric TornosEnric Tornos, Director General de Mutual Mèdica Actualment hi ha diversos fets molt rellevants que afecten al sistema contributiu de la Seguretat Social, que està basat en el repartiment i en la solidaritat intergeneracional: els pensionistes cobren per les aportacions actuals de les empreses i dels treballadors en actiu, no per les aportacions que van fer en el seu moment i que van servir per pagar als anteriors jubilats. Els factors demogràfics, com l'envelliment de la població, l'augment de l'esperança de vida, l'important descens del volum de les cotitzacions, motivat per l'alt nivell d'atur del nostre país i pel fet que els nous contractes siguin de salaris baixos i, per tant, de cotitzacions baixes, fan imprescindible emprendre solucions que garanteixin les pensions públiques. En els darrers anys ja s'han introduït alguns canvis com, per exemple, retardar l'edat de jubilació o la creació d'un factor de sostenibilitat de les pensions, entre d'altres, però semblen insuficients i requereixen la seva revisió i adequació. Des del mutualisme de previsió social, defensem que el sistema públic és fonamental per a la cohesió social del nostre país, però ha d'estar adaptat a la realitat i cobrir bàsicament a les persones més desfavorides. En la intervenció del Sr. Muñoz es va defensar la necessitat que l'administració fomenti els sistemes de previsió social complementària i, en concret, el paper de les mutualitats de previsió social, entitats sense ànim de lucre que reverteixen tot el benefici obtingut dels seus mutualistes. Totes elles, compten amb una llarga experiència en l'estalvi a llarg termini, són participatives, es caracteritzen per tenir una gestió democràtica en els seus òrgans de direcció i compleixen amb els nivells de solvència de les entitats asseguradores. Es va incidir en la necessitat de buscar fórmules de suport als autònoms perquè millorin les seves cobertures de jubilació i es va assenyalar al mutualisme com un sistema molt adequat per cobrir les necessitats d'aquest important col·lectiu de professionals. Els sistemes complementaris ajuden a fomentar l'estalvi a llarg termini, essent aquest un factor positiu per a l'economia del país i, a més a més -i això és el més important- poden ajudar a disposar d'un sistema global de pensions que permeti a la gent gran afrontar el seu futur amb més tranquil·litat. Cal superar la idea que la previsió social complementària competeix amb el sistema públic i donar suport a la idea que són sistemes que col·laboren i actuen en favor del conjunt de les persones. Esperem que el resultat d'aquests nous debats sorgits en el sí de la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo obrin una línia de treball realista que afronti un problema molt important pel futur de l'Estat del Benestar de la nostra societat. Creiem fermament que s'han d'aportar solucions realistes amb visions a mitjà i a llarg termini i s'ha d'informar amb claredat a la societat que el manteniment del sistema de pensions requereix algun esforç per part de tots. Minimitzar aquest esforç és l'objectiu que s'ha de perseguir. Enric Tornos Mas, Director General.