Publicador de continguts

angle-left null Un bon moment per portar a terme una gran operació de futur

Un bon moment per portar a terme una gran operació de futur

L'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 de Mutual Mèdica ofereix un 3,25 % d'interès tècnic anual garantit, exclusiu per als metges i els seus familiars.

PJ 105_MI69L'Assegurança d'Estalvi i Jubilació 105 d'enguany dóna un 3,25% d'interès tècnic anual garantit durant tota la vigència del contracte.

La Seguretat Social està informant els ciutadans de l'evolució de les pensions públiques i del seu futur estancament, per a conscienciar-los de la necessitat de complementar-les per garantir-se una jubilació acord amb el seu darrer salari. Tenint en compte que la pensió màxima de la Seguretat Social és de 2.554,49 € bruts mensuals, la pèrdua respecte del salari mitjà d'un metge pot ser d'entre el 30 % i el 60 %, depenent, bàsicament, de si exerceix per compte aliè, propi o ambdós. Influirà també si en l'exercici privat cotitza en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en Mutual Mèdica, amb el seu producte MEL (Metge d'Exercici Lliure) alternatiu al RETA.

Les dificultats de l'actual sistema públic de pensions venen donades bàsicament per la disminució de la taxa de natalitat, l'increment de la esperança de vida o l'augment de la taxa d'atur. Tot això ha provocat que hi hagi menys població activa que cotitzi i més jubilats a qui pagar i durant més temps.

Per mitigar aquests efectes s'han fet reformes en les pensions públiques; entre altres, augmentar l'edat de jubilació i pràcticament congelar les pensions. Aquest any la Seguretat Social té previst enviar una carta als majors de 50 anys informant-los de la pensió estimada que rebran en jubilar-se. D'aquesta manera es pretén conscienciar de la importància de les prestacions privades per complementar les pensions públiques i així tenir una jubilació acord amb el seu nivell de vida.

Mutual Mèdica, per complementar la pensió de jubilació, ofereix a tots els metges, en general, i als seus mutualistes, en particular, la seva Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 per a aportacions úniques, un producte d'estalvi 100 % desgravable, amb un rendiment assegurat que garanteix la vostra jubilació, per no dependre de les fluctuacions del mercat, i amb les màximes garanties de solvència:

  • 3,25 % d'interès tècnic anual garantit durant tota la vigència del contracte, a diferència d'altres entitats que revisen l'interès després de sis mesos o un any.
  • Possibilitat de cobrar en forma de capital o de renda amb un creixement anual d'aquesta.
  • Gran avantatge fiscal: reducció de fins al 100 % de les aportacions en l'IRPF. Aquest any és important maximitzar l'estalvi fiscal fins als 10.000 € o 12.500 €, en funció de l'edat del metge, ja que, segons un nou projecte de Llei, l'any que ve disminuiran els màxims de reducció a 8.000 €.

Si, a més a més, sou un metge que utilitzeu Mutual Médica com a alternativa al RETA, podreu considerar com a partida deduïble, a efectes de determinar el rendiment net de la vostra activitat econòmica, les quantitats que destineu a les assegurances de Mutual Mèdica que cobreixin aquestes contingències cobertes pel RETA (jubilació, mort i invalidesa, inclosa la incapacitat laboral temporal), amb el límit màxim de 6.431,44 € anuals per als mutualistes que tributen en el territori comú i de 4.500 € per a aquells que tributen en els territoris forals.

El límit de despesa deduïble en el territori comú depèn de la base de cotització que es pren com a referència, tal i com contempla la disposició addicional 46ª en el darrer paràgraf. Com aquesta quantitat pot variar en funció de les circumstàncies personals de cada mutualista, us recomanem que consulteu amb el vostre gestor quina és la despesa màxima que podeu imputar-vos en funció de les vostres circumstàncies personals.

A continuació podeu veure uns exemples del capital garantit als 70 anys, depenent de l'edat de contractació i l'aportació realitzada.

                                        

Consulteu amb el vostre assessor de Mutual Mèdica per ampliar aquesta informació i saber com aconseguir la màxima desgravació fiscal d'acord amb les vostres circumstàncies personals. També posem a disposició de tots els interessats un tarificador on line a la nostra web, on podreu calcular el capital que obtindríeu en la vostra jubilació depenent de la vostra aportació.