Publicador de continguts

angle-left null Solvència II i nou Pla Estratègic: creixement, professionalització i innovació tecnològica

Solvència II i nou Pla Estratègic: creixement, professionalització i innovació tecnològica

L'1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Directiva Europea coneguda com a Solvència II, que estableix a nivell europeu una nova normativa per al sector assegurador, incloses les mutualitats de previsió social. Aquesta nova legislació estableix com a eix fonamental del nostre sector l'adequada gestió del risc.

El risc ha existit sempre, no l'han inventat les asseguradores, però aquestes fan del risc la seva activitat de negoci, assumint els riscos dels seus clients. I aquí entra en joc Solvència II, que ha canviat les fórmules fins ara vigents a l'hora de calcular els riscos, creant un sistema més personalitzat, que adapta a cada entitat el capital exigit per a la cobertura d'aquests riscos. A més, la nova norma fa de l'òrgan supervisor, que en el nostre cas és la Direcció General d'Assegurances, un òrgan amb tasques que van més enllà de la simple revisió d'aquests càlculs i que també ha de revisar la gestió i el govern corporatiu de l'entitat asseguradora. Mutual Metgessa fa anys que centra els seus esforços a adaptar la seva gestió del risc a aquesta nova normativa i està preparada per a assumir les noves responsabilitats i exigències de Solvència II.

Paral·lelament a la implementació d'aquesta legislació, l'any 2016 és l'inici de la posada en marxa d'un nou Pla Estratègic per a la mutualitat, que gira entorn de tres conceptes bàsics: creixement, professionalització i inversió en sistemes de tecnologia de la informació.

Quant al creixement, l'objectiu és arribar als 100.000 mutualistes en els pròxims anys. Per a això, ens plantegem impulsar la nostra relació amb intermediaris i mediadors d'assegurances, inclosos els col·legis de metges, i no descartem possibles operacions de fusió o adquisició de carteres, ja que disposem dels recursos suficients. Tot això, sumat a un millor coneixement dels nostres clients, els metges; estem estudiant quines són les seves necessitats i quines són les raons que els porten a confiar en Mutual Mèdica, per a millorar el nostre servei i les cobertures que oferim als metges.

El segon concepte, la professionalització, té un vessant extern, ja que busquem ser un referent en els grups d'interès als quals pertanyem: la Confederació Espanyola de Mutualitats, AMICE (Associació de Mútues i Cooperatives d'Assegurances a Europa, per les seves sigles en anglès), Europa Medica (associació de mutualitats mèdiques europees), col·legis de metges, etc. i un vessant intern, que inclou activitats formatives per als treballadors i la finalitat d'obtenir un perfil altament qualificat entre els nostres empleats.

A nivell tecnològic, estem treballant en una nova eina informàtica per a la gestió de negoci, que millorarà processos i els farà més eficients i àgils.

Tot aquest treball es fa pensant en el benefici del metge, que pot comptar amb una mutualitat transparent, que inspira confiança i compleix amb el compromís d'estar al seu costat quan més el necessita.

Sr. Enric Tornos
Director general
de Mutual Médica