Publicador de continguts

angle-left null Assegurança d'Estalvi Inversió 4, la millor recepta per al seu estalvi: un interès garantit en tot moment

Assegurança d'Estalvi Inversió 4, la millor recepta per al seu estalvi: un interès garantit en tot moment

Mutual Mèdica ha creat un nou producte, l'Assegurança Estalvi Inversió 4, que garanteix un interès tècnic anual i bonifica la permanència fins al venciment als 4 anys amb tipus d'interès més elevat.


Més de 33.000 mutualistes tenen contractat un producte de jubilació a Mutual Mèdica, que és per a molts metges l'entitat referent per a la seva jubilació. També som conscients que no tot l'estalvi que generen els metges és per a la jubilació, part d'aquest es destina a inversió. Tenint en compte que els productes de jubilació amb avantatges fiscals no permeten el cobrament de la prestació abans d'arribar a l'edat de jubilació, l'Assegurança Estalvi Inversió 4 és un producte amb liquiditat i ofereix la tranquil·litat de poder disposar d'un capital, si es necessita, per a qualsevol eventualitat abans del seu venciment.

El gran avantatge d'aquest producte és la seva liquiditat, però també és important que aquest estalvi ens doni rendiments. Actualment els mercats financers són molt fluctuants i els tipus d'interès van a la baixa. Mutual Mèdica, com a mutualitat de previsió social sense ànim de lucre, a diferència d'altres entitats financeres i asseguradores, no ha de remunerar als accionistes, en conseqüència pot traslladar una rendibilitat garatida i més elevada als seus productes i, per tant, beneficiar als seus mutualistes.

L'Assegurança Estalvi Inversió 4 li garanteix:

  • Un 3,10% d'interès tècnic anual si manté la inversió fins al seu venciment als 4 anys de contracte.
  • Possibilitat de disposar del capital consolidat en qualsevol moment abans de venciment, garantint un 1,75% d'interès tècnic anual.
  • Com és una assegurança d'estalvi, en el moment del cobrament només tributaran els beneficis obtinguts com a rendimints del capital mobiliari, o sigui, la diferència entre l'aportació i el capital percebut.
                     

Actualment s'està redactant el nou avantprojecte de reforma fiscal, que entrarà en vigor a partir del 2015, que reduirà els tipus de tributació dels beneficis d'aquests productes.

Mutual Mèdica, inscrita a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia i Competitivitat, entén que part fonamental de la seva missió és assegurar el cobrament d'una prestació garantida i coneguda des que es signa el contracte i així garantir l'estalvi dels seus mutualistes. Per això seguirà treballant per conscienciar els metges sobre la importància de la previsió social, como ha estat fent des de 1920.