Publicador de continguts

angle-left null Mutual Mèdica oferirà bonificacions als metges que inicien l’activitat privada per primera vegada o que no l’hagin exercit en els darrers 5 anys immediatament anteriors

Mutual Mèdica oferirà bonificacions als metges que inicien l’activitat privada per primera vegada o que no l’hagin exercit en els darrers 5 anys immediatament anteriors

Arrel de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors, que afecta als metges majors de 30 anys que per primera vegada inicien l'activitat privada i opten pel RETA, Mutual Mèdica ha aprovat una sèrie de bonificacions similars a les del RETA, en benefici del metge.

Recentment, el govern ha aprovat una nova normativa destinada a continuar donant suport als emprenedors. El passat mes de juny ja va aprovar unes mesures de suport als menors de 30 anys; ara, arrel de la Llei 14/2013, s'han aprovat els beneficis als majors de 30 anys que inicien l'activitat privada per primera vegada o que no hagin exercit l'activitat per compte propi en els 5 anys immediatament anteriors i que no donin ocupació a treballadors per compte aliè. Així, en el cas que el metge opti pel Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), durant un període de 18 mesos tindrà una bonificació: els sis primers mesos la bonificació serà del 80%; els següents sis mesos, del 50%; per als sis mesos posteriors tindrà una bonificació del 30%.

En aquest context, i sempre pensant en el benefici del metge, Mutual Mèdica ha decidit també, de la mateixa manera que es va fer per als menors de 30 anys, oferir avantatges similars en el seu producte alternatiu al RETA, el MEL (Metge Exercici Lliure), als metges majors de 30 anys que, a partir de l'1 de gener de 2014, inicien per primer cop l'activitat privada i optin per Mutual Mèdica, l'alternativa a autònoms.

Altres avantatges del producte alternatiu al RETA de Mutual Mèdica

A més, cal recordar que Mutual Mèdica té altres molts avantatges per als metges que exerceixen per compte propi:
 

  • Complementa el sistema públic de pensions, ja que, davant la nova normativa  sobre autònoms que va entrar en vigor l'1 de gener de 2013, Mutual Mèdica ha millorat bàsicament la jubilació. A més, a diferència del que passa amb les cotitzacions al RETA, en què s'exigeix un mínim d'anys de cotització per cobrar les prestacions, a Mutual Mèdica cada euro invertit en la mutualitat de previsió social representa un augment en la cobertura professional. Així mateix, en el cas del metge que exerceix la doble activitat (por compte aliè i per compte propi), quan ens trobem en trams de pensions màximes (com sol ser el cas dels metges) operen els límits que impedeixen sumar una pensió del Règim General. La conseqüència és que les cotitzacions al RETA no es tradueixen en una major pensió de jubilació en el futur. Amb les mutualitats de previsió social, aquestes prestacions són compatibles amb la pensió de la Seguretat Social, a més existeix la possibilitat de mantenir l'exercici de l'activitat privada utilitzant la mutualitat com a alternativa al RETA una vegada el metge ha accedit a la jubilació pel Règim General cobrant el 100% de la pensió.
     
  • Més estalvi fiscal per als professionals, ja que tots els imports pagats a la mutualitat per la cobertura alternativa a autònoms es consideren despesa deduïble de l'activitat en l'IRPF. Fins a l'exercici 2012, aquesta despesa tenia el límit de 4.500 € l'any, mentre que amb la nova normativa aquest límit augmenta fins al 50% de la quota màxima per contingències comunes establertes al RETA (la qual cosa equival aproximadament a 5.500 €). A aquest import de deducció li podem sumar les quantitats invertides en sistemes de previsió social complementària (jubilació, invalidesa, dependència, etc.), que es desgraven en l'IRPF, però no per la via de la despesa, sinó per la via de les reduccions en base imposable.


A Mutual Mèdica, mutualitat de previsió social sense ànim de lucre, revertim els beneficis en el metge, millorant les seves cobertures, oferint avantatges en la contractació, com en aquesta ocasió, o invertint en formació, recerca, etc.