Publicador de continguts

angle-left null Les metgesses contracten cobertures de jubilació cinc anys abans que els metges

Les metgesses contracten cobertures de jubilació cinc anys abans que els metges

Segons diferents estudis realitzats per Mutual Mèdica, l'edat mitjana de contractació de cobertures de jubilació és de cinc anys menys entre les metgesses que entre els metges: 37 anys, les metgesses, i entre els 42 i 44 anys, els metges.

Segons diferents estudis realitzats per Mutual Mèdica, l'edat mitjana de contractació de cobertures de jubilació és de cinc anys menys entre les metgesses que entre els metges: 37 anys, les metgesses, i entre els 42 i 44 anys, els metges.

 

En el moment de jubilar-se, però, s'observa un comportament molt similar entre homes i dones del col·lectiu mèdic, ja que es jubilen només amb un any de diferència, les dones abans que els homes.

 

De totes maneres, l'estalvi destinat a la jubilació entre els metges és de 1.000 €/any de mitjana. El promig de renda mensual que han contractat és per cobrar una renda de jubilació de 200 €/mes, el que està molt per sota de les cobertures que haurien de contractar si volen mantenir el nivell d'ingressos de la seva vida en actiu. L'objectiu de Mutual Mèdica a mig i llarg termini és que aquest promig augmenti fins als 1.000 €/mes de renda a l'hora de la jubilació.

 

Avui en dia, només un 35% dels metges mutualistes s'ha preocupat per contractar més cobertura de jubilació que la mínima necessària per tenir l'alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Així que podem dir que un terç dels metges estan ben preparats per a la jubilació, tot i que n'hi ha molts que no.

 

Segons un dels estudis de l'entitat, el 95% dels enquestats volen que quan arribi la seva jubilació puguin tenir uns ingressos iguals als que tenen durant la seva vida activa.

 

En el cas de les cobertures de jubilació, les preferències per les característiques dels productes estan força repartides. Guanyen els metges que prefereixen en primer lloc que l'assegurança sigui deduïble, seguits d'un 33% que valora que el capital sigui rescatable; l'altre 27% dóna importància a que tingui un tipus d'interès garantit més Participació en Beneficis i només un 3% prefereix que l'assegurança tingui una rendibilitat variable en funció de la fluctuació del mercat.

 

Els metges no volen sorpreses i Mutual Mèdica els ofereix el que busquen: seguretat, prudència i confiança. Comenceu a pensar en el vostre complement a la jubilació.