Publicador de continguts

angle-left null Més de 5.000 metges es beneficien de les ajudes de Mutual Mèdica per a fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

5 de maig del 2020

Més de 5.000 metges es beneficien de les ajudes de Mutual Mèdica  per a fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

A Mutual Mèdica estem especialitzats en actuar davant els imprevistos. Et cobrim a tu i la teva família per a protegir-vos en aquests moments de la vida en què les coses no són com esperàveu. Fins i tot en moments excepcionals, com els que estem vivint, continuem al costat del metge per a cobrir les seves necessitats. Per això, reinvertim 2.000.000 € en ajudes a milers de metges que s'hagin vist afectats per la COVID-19.

 

Per a veure-ho més gràficament en xifres, a data del 5 de maig del 2020  hem diferit el rebut de la quota de l'Assegurança MEL a 2.500 metges que ho han sol·licitat. És a dir, un de cada 10 metges de Mutual Mèdica que tenen contractada l'alternativa al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), han sol·licitat i diferit la quota MEL, però mantenen totes les cobertures actives, entre elles la d'incapacitat laboral, a més de seguir sent mutualistes, amb tots els avantatges que això representa, entre ells, la possibilitat d'acollir-se a les ajudes econòmiques extraordinàries que ha ofert la mutualitat a causa de la COVID-19.

Entenem que estem davant una situació excepcional i que el col·lectiu està sotmés a una pressió fins ara mai vista. Per aquest motiu, Mutual Médica vol seguir exercint la seva funció protectora amb la comunitat, en particular i en el col·Lectiu mèdic, en general. 

 

Pel que fa a la cobertura i baixes de les Assegurances d'Incapacitat Laboral i de Guàrdies Mèdiques, des de l'inici de la pandèmia, i fins a dia d'avui, 5 de maig del 2020, s'han cobert més de 3.000 baixes en només dos mesos, de las quals més del 60% són per causes relaciones amb la COVID-19.

 

Així mateix, l'entitat ha decidit allargar el període de gratuïtat del primer any de l'Assegurança Mutualista Jove, que finalitzava aquest mes de maig, fins al setembre, amb l'objectiu que els metges que van començar la residència fa un any, més de 2.500, continuïn coberts. Et recordem que aquesta assegurança inclou una cobertura per la pèrdua d'ingressos per una baixa laboral que no et permeti portar a terme les guàrdias mèdiques. També en una situació com l'actual estem al costat del metge jove.

 

Actualment, Mutual Mèdica està analitzant totes les peticions d'ajuda per a la reducció dràstica de l'activitat econòmica dels metges sol·licitants. Els metges que rebin aquesta ajuda econòmica extraordinària se sumaran als més de 5.000 mutualistes que ja s'han beneficiat de pertenyer a la mutualitat dels metges, a data d'avui, davant la situació excepcional actual.  

 

Recordar-te que Mutual Mèdica és una entitat sense ànim de lucre que reinverteix tots els seus beneficis en el col·lectiu. L'entitat es regeix pel principi de la solidaritat i l'economia col·laborativa, on els mateixos metges s'ajuden entre ells per a impulsar el col·lectiu, especialment en moments de crisi.

 

Les mesures extraordinàries de suport als metges mutualistes són les següents:

 

1. Ajudes econòmiques si has patit una reducció dràstica i involuntària dels teus ingressos
a causa de l'COVID-19, i ja eres mutualista a data 1 de març de 2020. El termini de sol·licitud d'aquests ajuts va finalitzar el 4 de maig.

 

2. Si tens contractada l'Assegurança d'Incapacitat Laboral o l'Assegurança de Guàrdies Mèdiques, et cobrim:

2.1- Prestació per baixa laboral a causa de la COVID-19.

2.2- Cobertura durant la quarantena, com si fos qualsevol altra baixa laboral.

 

3. Sense carències: A més, en el cas de l'Assegurança de Guàrdies Mèdiques s'elimina el període de carència de dos mesos en cas d'incapacitat laboral per la COVID-19 (per assegurances contractades abans de el 14 de març de 2020). Tampoc s'aplicarà per a les contractacions que entren dins de l'Assegurança Mutualista Jove, una de les cobertures de la qual són les guàrdies mèdiques.

 

4. Diferir el pagament dels rebuts de l'Assegurança MEL: Els metges que treballen per compte propi i han optat per l'alternativa a autònoms tenen la possibilitat de sol·licitar l'ajornament del pagament dels rebuts d'abril, maig i juny. Encara estàs a temps de sol·licitar l'ajornament del pagament dels mesos de maig i juny.

 

5. Per als més joves:

5.1.-Els metges que estaven gaudint del primer any de gratuïtat de l'Assegurança Mutualista Jove, la gratuïtat del qual finalitzava aquest mes de maig, han vist ampliada la duració d'aquesta cobertura fins al setembre, amb l'objectiu que estiguin cuberts davant la COVID-19.

5.2.- Als metges joves, cacabats de col·lagiar -per anar a treballar durant aquesta situació de cirsi-, els oferim l'Assegurança Mutualsita Jove gratuïta durant un any, amb una cobertura mensual de 300 € en cas de baixa laboral.

Twitter Mutual - Last Tweet

MantentealdiaPortlet Portlet

Estigues al dia

També et pots subscriure i rebre al teu email tota l'actualitat.