Publicador de continguts

angle-left null La primera pedra per als fonaments de la teva previsió social

La primera pedra per als fonaments de la teva previsió social

Mutual Mèdica fa 15 anys que regala als nous col·legiats, en el primer any de col·legiació, el producte Mutualista Jove. En aquests anys més de 12.200 metges han conegut i utilitzat aquest producte assegurador, amb què inicien els seus primers passos en la previsió social, ja que és important protegir-se davant les eventualitats de la vida, com pot ser una baixa laboral, un accident o una invalidesa, a més és necessari conèixer la situació de les pensions de jubilació de la Seguretat Social.

En aquestes edats joves, en què la jubilació queda encara molt lluny, és bo començar a planificar-la com més aviat millor, així l'esforç econòmic serà menor. Tot i que és evident que l'eventualitat que més pot preocupar a un metge jove és una baixa laboral. És una de les inquietuds dels metges i, sobretot, dels residents, perquè la reforma legislativa en matèria de Seguretat Social, del Decret 2/2012, estableix les següents disminucions en les retribucions en cas de baixa o incapacitat laboral:

-     Del primer al tercer dia de baixa, la retribució és del 50%.

-     Del quart al vintè dia, la retribució és del 65%.

Aquesta reforma fa patent la necessitat individual de complementar les prestacions de la Seguretat Social amb una previsió social privada. Mutual Mèdica ofereix a tots els metges menors de 35 anys el producte Mutualista Jove, per cobrir aquesta disminució d'ingressos i les guàrdies per només 8,64 €/mes inicials.  A més, el primer any de contractació és gratuït.

Les assegurances que inclou el producte Mutualista Jove garanteixen:

  • 300 euros al mes: 10 euros al dia els 30 primers dies d'una baixa laboral, tant per malaltia com per accident, i doble cobertura en cas d'hospitalització. A més, es pot ampliar aquests 300 euros al mes per Incapacitat Laboral fins als 70 anys per només 9,45 €/mes.
  • Un capital addicional per a la jubilació, amb un interès tècnic anual garantit del 1,75%, més participació en beneficis i amb els màxims avantatges fiscals, aquestes aportacions són reduibles fins al 100% de la base imposable de l'IRPF.
  • Assistència en viatge jove durant 12 mesos, incloent col·laboracions amb ONG's i la realització d'alguns esports d'aventura. Es garanteixen fins a 18.000 € per despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització en l'estranger, entre moltes més cobertures. També inclou assessorament telefònic per consultes jurídiques i informàtiques.

A més, una vegada acabada la residència, si et planteges realitzar activitat per compte propi, recorda que Mutual Mèdica és l'única mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a tots els metges que exerceixen a Espanya, en virtut del que estableix la Resolució de 24 de juliol de 2007 de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social. Això vol dir que els metges que treballen per compte propi poden optar entre el RETA o Mutual Mèdica en el moment d'iniciar aquesta activitat, com ara obrir la seva consulta privada. Es disposa d'un mes de termini per decidir-se entre el MEL i el RETA; si passat aquest termini no s'ha incorporat a Mutual Mèdica, quedarà automàticament acollit a Autònoms.