Publicador de continguts

angle-left null L’assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 compleix les expectatives i ha tancat amb èxit l’emissió abans del 20 de desembre

L’assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 compleix les expectatives i ha tancat amb èxit l’emissió abans del 20 de desembre

Mutual Mèdica, com tots els any, ofereix a tots els metges durant el darrer trimestre l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105, una assegurança d'estalvi per garantir la jubilació, amb un rendiment assegurador que aquest any és del 4% (interès tècnic anual) i 100% desgravable en l'impost de la renda.

 

Campanya PJ 105 de 2013. 

Un any més, l'evolució de la campanya de l'Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105 ha estat molt positiva i centrant-nos en les contractacions l'emissió s'ha exhaurit abans de la data límit anunciada. Recordar que les campanyes de deducció fiscal per aportacions úniques estan vigents fins a finals de l'any natural, per tant les aportacions s'han d'haver realitzat amb anterioritat.

Destacar l'augment en un 15% de l'aportació mitjana per mutualista, situant-se en aproximadament 5.500€. Això és així en part per l'augment del límit màxim de deducció fiscal que fins a l'any 2012 s'establia en 4.500€ i al 2013 s'ha situat en 5.500€ anuals per a aquells professionals que exerceixen l'activitat privada i utilitzen Mutual Mèdica com a alternativa al RETA.

Mutual Mèdica des de fa anys intenta conscienciar els mutualistes, en particular, i els metges, en general, de la importància de tenir una prestació de jubilació complementària a la de la Seguretat Social per mitigar la pèrdua d'ingressos que representa la pensió de jubilació, comparat amb el nivell d'ingressos habitual abans de jubilar-se. Tenint en compte que la pensió màxima de la Seguretat Social al 2013 és de 2.548,12 € bruts mensuals, la pèrdua respecte del salari mitjà d'un metge que exerceix per compte aliè pot ser del 30%, i si exerceix per compte propi pot arribar a més del 60% dels seus ingressos.

A Mutual Mèdica, mutualitat de previsió social sense ànim de lucre, revertim els beneficis generats en els mutualistes. Aquesta característica diferencial comporta que la mutualitat pugui garantir tipus d'interès superiors als que ofereixen les companyies asseguradores o entitats bancàries.

Mutual Mèdica entén, com a part fonamental de la seva missió, el cobrament d'una prestació garantida i coneguda des que es signa el contracte i així garantir la jubilació dels seus mutualistes. Per això seguirà treballant per conscienciar als metges sobre la importància de la previsió social, como ha estat fent fins ara.