Publicador de continguts

angle-left null Hacemos fácil la Renta 2013

Hacemos fácil la Renta 2013

Mutual Mèdica representa pels metges un important estalvi fiscal, tant pels que treballen per compte propi com pels que treballen per compte aliena. D'acord amb els articles 30 i 51 de la Llei 35/2006 del IRPF i la seva disposició addicional 9a, vostè pot obtenir fins a un 100% de desgravació fiscal de les quotes pagades a la mutualitat dels metges.

Mutual Mèdica representa pels metges un important estalvi fiscal, tant pels que treballen per compte propi com pels que treballen per compte aliena. D'acord amb els articles 30 i 51 de la Llei 35/2006 del IRPF i la seva disposició addicional 9a, vostè pot obtenir fins a un 100% de desgravació fiscal de les quotes pagades a la mutualitat dels metges.

 

A Mutual Mèdica volem facilitar-te el treball en el moment de fer la Declaració de la Renda. Per això, al nostre lloc web, li mostrem com ha d'introduir la informació relativa a la seva mutualitat mitjançant una demostració gràfica i li aclarim conceptes i normatives.