Publicador de continguts

angle-left null Final d'any... que no se'ns escapi maximitzar l'estalvi fiscal

Final d'any... que no se'ns escapi maximitzar l'estalvi fiscal

En mig de l'acceleració que ens envaeix aquestes darreres setmanes, convé no oblidar les nostres aportacions a MUTUAL MÈDICA.

Arriba final d'any, i per tant mil coses a fer: tancaments d'exercicis, recapitulacions del treball fet, preparar les Festes, pensar en tot i en tots... En mig de l'acceleració que ens envaeix aquestes darreres setmanes, convé no oblidar les nostres aportacions a MUTUAL MÈDICA. Aquelles aportacions que ens permetran afrontar el 2012 amb la tranquil·litat d'estar estalviant una mica per tal de complementar la nostra jubilació, o bé senzillament amb la seguretat d'estar cobrint millor una possible baixa per malaltia o invalidesa...

 

Per això convé que tots els metges recordin que a la seva Mutualitat tenen una alternativa al RETA, mitjançant una entitat asseguradora especialitzada i amb 90 anys d'experiència, així com un refugi segur per completar les pensions públiques. MUTUAL MÈDICA, a més, ofereix a tots els metges (així com als seus cònjuges i familiars fins a primer grau) la possibilitat d'estalviar-se una part important de la factura de l'IRPF de juny (aquella que ara no volem recordar, però que ens espera tan puntual com el mateix solstici d'estiu...).

 

Els assessors comercials de MUTUAL MÈDICA estan a la vostra disposició per ajudar-vos a determinar l'estalvi fiscal òptim en el vostre cas particular. Recordeu que les primes pagades per assegurances que cobreixen contingències semblants a les de la Seguretat Social són despeses deduïbles de l'activitat pels metges que utilitzen MUTUAL MÈDICA com alternativa al RETA, fins un import anual de 4.500€. A més a més, les nostres assegurances de jubilació, invalidesa, mort i dependència us ofereixen els mateixos avantatges fiscals que un pla de pensions, amb la solidesa i garantia d'una entitat supervisada per la "Dirección General de Seguros" que pot comprometre's amb els seus mutualistes per oferir uns atractius resultats financers.

 

Convé recordar que per les bases imposables superiors a 120.000€, el tipus màxim de l'IRPF ha augmentat aquest any un mínim d'un punt percentual a totes les Comunitats Autònomes, sent aquest augment de dos punts percentuals per les bases imposables superiors a 175.000€. Cosa que implica que s'ha passat d'un tipus marginal màxim del 43% a un tipus marginal màxim del 45%. En algunes comunitats autònomes, com és el cas de Catalunya, cal cridar l'atenció sobre el fet que aquest tipus marginal màxim es situa en el 49%.

 

Tot això ens confirma la conveniència de plantejar-nos amb suficient antelació quin serà l'estalvi fiscal que volem generar amb el nostres estalvis. Com cada any, MUTUAL MÈDICA és la millor manera de guanyar en previsió social, aprofitant al màxim els avantatges fiscals previstos per la llei.