Publicador de continguts

angle-left null Entrevista. Més a prop de...

Entrevista. Més a prop de...

Per quin motiu recomanaria Mutual Mèdica als seus col·legiats? Dr. Manuel García Bengoechea

President del Col·legi Oficial de Metges de Guipuzkoa

 

Quines són, segons la seva opinió, les característiques diferencials de Mutual Mèdica? I quins avantatges té per als professionals mèdics com a entitat d'assegurances dedicada exclusivament als metges?

La principal característica és el ser règim alternatiu i substitutiu al RETA per als metges que exerceixen la seva activitat privada.

A més és rellevant a efectes de les assegurances d'incapacitat, assegurances de jubilació i mutualistes joves.

Mutual Mèdica és una entitat sense ànim de lucre, els beneficis de la qual revierteixen en els mateixos metges mutualistes, què podria dir al respecte? I sobre que siguin els mutualistes qui dirigeixin l'entitat, de manera voluntària (sense remuneració)?

De conformitat en què els beneficis reverteixin als metges i mutualistes millorant les prestacions i cobertures, destacant la seva col·laboració en la formació mèdica.

El consell ha d'estar format pels mutualistes, sense retribució, excepte les despeses i dietes justificades. Direcció per professionals mèdics o no.

Creu que els metges estan preparats i han previst econòmicament la seva jubilació?

Enguany la gran majoria de metges ni estan preparats ni preveun la seva jubilació, tot i que aquesta tendència va canviant paulatinament i la prova és que són cada vegada més els metges que subscriuen plans privats de pensió o jubilació.

Per què suposa Mutual Mèdica un avantatge per al metge com a alternativa al RETA?

L'avantatge fonamental és que es pot realitzar un pla personalitzat per a cada metge.

Altre avantatge important és per als metge que treballen a la sanitat pública i privada. El fet de cotitzar al RETA a la privada no els reporta cap benefici, sinó una despesa, i si cotitzen a Mutual Mèdica, les seves prestacions (incapacitat temporal i jubilació) són complementàries a la Seguretat Social.