Publicador de continguts

angle-left null Entrevista. Mes a prop de...

Entrevista. Mes a prop de...

 

Dra. Merceders Hurtado Sarrió

Presidenta del Col·legi Oficial de Metges de València

Quins són, segons la seva opinió, les característiques diferencials de Mutual Mèdica? I quins avantatges té per als professionals mèdics com a entitat d'assegurances dedicada exclusivament als metges?

Doncs respecte als avantatges de la companyia destacaria en primer lloc l'especialització i per tant el coneixement del sector mèdic, el qual té necessitats específiques, exclusives i inherents de la professió. D'altra banda, també considero molt important l'adaptació a les circumstàncies socials i econòmiques que es van produir en l'àmbit de la professió mèdica, en aquest sentit Mutual Mèdica reacciona ràpidament pel coneixement immediat del sector, el que fa que la resposta a aquestes necessitats sigui àgil i precisa.

Mutual Mèdica és una entitat sense ànim de lucre, els beneficis de la qual reverteixen en els mateixos metges i mutualistes, què podria dir al respecte? I sobre que siguin els mutualistes qui dirigeixin l'entitat, de manera voluntària (sense remuneració)?

Aquesta circumstància en la gestió garanteix, segons la meva opinió, l'administració transparent dels fons i assegura la utilització més avantatjosa d'aquests per al benefici de tots els mutualistes. Aquesta és una forma de gestió que considero que promou la correcta utilització dels recursos econòmics de la companyia.

Creu que els metges estan preparats i han previst econòmicament la seva jubilació?

He de dir que la professió mèdica és absolutament vocacional i, en l'exercici de les nostres funcions, tenir cura de la salut dels pacients, se'ns va la vida. En moltes ocasions el metge no ha caigut o no ha dedicat temps a planificar i garantir la seva jubilació. En aquest sentit en el Col·legi de Metges de València hem tingut casos de companys jubilats que han travessat dificultats econòmiques precisament per aquesta falta de previsió. Des del ICOMV tractem d'assessorar els facultatius per a que dediquin una mica de temps a pensar en la seva planificació de futur.

Per què suposa Mutual Mèdica un avantatge per al metge com a alternativa al RETA?

És evident que la participació com a mutualista evita una doble cotització a la Seguretat Social que no reportaria cap benefici al metge per estar "limitades" aquestes retribucions en el règim general. I a més, permet que el facultatiu pugui obtenir un major règim de pensió compensatòria per la jubilació en base a la cotització aportada.