Publicador de continguts

angle-left null Assegurança d'Estalvi Inversió, a un 3% d'interès tècnic anual garantit

Assegurança d'Estalvi Inversió, a un 3% d'interès tècnic anual garantit

Si teniu pensat fer un viatge o estudiar a l'estranger, és important estalviar, encara que sigui a curt termini. Ara, Mutual Mèdica ofereix un 3% d'interès tècnic anual amb l'Assegurança d'Estalvi Inversió, garantit a la finalització del contracte, a data de 30 de novembre de 2020.

També podeu rescatar abans el vostre capital, sempre que hagi passat un any des de l'inici de la contractació. Podreu disposar del capital consolidat, amb un 1,25% d'interès tècnic anual garantit.

A més, com és una assegurança d'estalvi, en el moment de cobrar només tributaran els beneficis obtinguts i ho faran com a rendiments del capital mobiliari, però l'aportació realitzada queda exempte de tributació.

L'aportació mínima ha de ser de 1.000 €.