Publicador de continguts

angle-left null “Que Mutual Mèdica reuneixi anualment els presidents dels col.legis de metges té molt valor per a nosaltres”, Dr. J. A. Otero, president del Col.legi de Metges de Valladolid

“Que Mutual Mèdica reuneixi anualment els presidents dels col.legis de metges té molt valor per a nosaltres”, Dr. J. A. Otero, president del Col.legi de Metges de Valladolid

Aquest any fins a 33 presidents de col·legis de metges espanyols s'han reunit a Barcelona els dies 27 i 28 de febrer, amb motiu de la VI Trobada de l'Òrgan Col·legial Assessor de Mutual Mèdica.

Els passats dies 27 i 28 de febrer va tenir lloc a Barcelona la VI Trobada de l'Òrgan Col·legial Assessor (OCA) de Mutual Mèdica, a la seu de l'entitat. L'OCA està formada pel Consell d'Administració de Mutual Mèdica i els presidents dels col·legis de metges amb què la mutualitat ha signat acords de col·laboració i que actualment sumen 51 col·legis. A la reunió van estar presents 33 presidents d'aquests col·legis.

El president de Mutual Mèdica, el Dr. Nolasc Acarín, va donar la benvinguda als assistents i va recordar que els objectius de l'entitat per a aquest any 2015 són continuar adaptant-se a Solvència II; la consolidació comercial i obertura de noves oficines a col·legis de metges; la cooperació amb els col·legis en el procés de col·legiació dels metges joves, i preveure la jubilació, conscienciant el metge que ha de ser protagonista del seu propi futur". A més, durant ambdues jornades, el Consell d'Administració de Mutual Mèdica va presentar les xifres de l'entitat a tancament de l'exercici 2014 i va realitzar una valoració positiva de les activitats realitzades durant l'any passat.

El director general adjunt de Mutual Mèdica, el Sr. Lluís Lana, va presentar als presidents de col·legis de metges el primer i únic portal especialitzat en la jubilació complementària del metge: www.jubilaciondelmedico.com, llançat recentment per Mutual Mèdica. La mutualitat va donar resposta a les consultes i els dubtes sobre la matèria plantejats pels representants dels diferents col·legis.

Mutual Mèdica entrevista els presidents dels Col·legis de Metges d'Alacant, Cadis i Valladolid

Segons el president del Col·legi de Metges de Valladolid –ciutat on Mutual Mèdica va obrir fa poc menys d'any la seva oficina més recent-, el Dr. Jose Antonio Otero Rodríguez, "el Consell d'Administració de la mutualitat dels metges i el seu equip directiu coneixen molt bé la realitat dels metges" i apuntava que "és molt important que l'entitat reuneixi anualment els presidents dels col·legis de metges, perquè representa un reconeixement a la nostra feina; per tant, que se'ns convidi a informar-nos de l'estratègia de la nostra mutualitat de previsió social, de les seves línies d'actuació i se'ns demani si tenim alguna suggeriment té per a nosaltres molt valor".

De la seva banda, el Dr. Juan Antonio Repetto López, president del Col·legi de Metges de Càdis, recordava que "entre els principis rectors del Col·legi de Càdis, es fa menció a la promoció de l'activitat professional des de tots els nivells i, específicament, a la creació i el manteniment d'un sistema de previsió i protecció social per al metge. Indubtablement aquestes necessitats han anat canviant en el temps, però és en els últims anys quan s'han ampliat i diversificat més, atenent a les condicions de l'exercici de la professió avui. Pot ser l'envelliment de la població i la jubilació, així com la necessitat de conciliació familiar siguin les senyals més evidents d'aquest canvi".

"A Alacant Mutual Mèdica és coneguda especialment per ser l'alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), és la via d'entrada per la qual el metge alicantí coneix a la mutualitat. A partir d'aquí està a les mans de l'entitat conscienciar al metge sobre la importància de la seva previsió social complementària", indicava el president del Col·legi de Metges d'Alacant, el Dr. José Pastor Rosado, que afegia que ara a la província els metges estan molt preocupats per l'obligació de jubilar-se als 65 anys de l'activitat pública. "La manca d'informació dels metges més grans els ha portat a no tenir prevista adequadament la seva jubilació i tampoc coneixen l'avantatge que ofereix Mutual Mèdica de poder treballar com a metge a la privada mentre es cobra la pensió pública", assegurava el Dr. Pastor, qui també afirmava que, a canvio, els més joves estan millor informats de totes aquestes qüestions.

Així mateix, el Dr. Otero, president del Col·legi de Valladolid, va manifestar que la seva percepció és que "els metges que ja han fet els 50 comencen a preocupar-se seriosament per la seva jubilació, també a causa de l'actualitat política i econòmica que ha portat a que aquest tipus de qüestions generin una major inquietud". No obstant, el Dr. Repetto, de Càdis, revelava que "tradicionalment el metge no ha preparat bé el moment de la seva jubilació i una gran part del col·lectiu s'ha vist exposat a un deterniment del seu nivell adquisitiu, arribant en alguns casos a un estat de considerable menyscapte econòmic".

Enllaços d'interès