Publicador de continguts

angle-left null “És impossible fer bona assistència sanitària sense investigació”, Dra. Mª Luz Alonso, Premi a la Millor Publicació Científica de Burgos 2017

“És impossible fer bona assistència sanitària sense investigació”, Dra. Mª Luz Alonso, Premi a la Millor Publicació Científica de Burgos 2017

Dra. Mª Luz Alonso

 
Mejor Publicación Científica 2017
del Colegio de Médicos de Burgos
Neumología
Medicina de Sueño
Hospital universitario de Burgos 
Unidad Multidisciplinar de Sueño

La Dra. Mª Luz Alonso Álvarez va obtenir el Premio a la Millor Publicació Científica de Burgos 2017, que atorga el Col·legi Oficial de Metges d’aquesta província, en col·laboració amb la Fundació Mutual Mèdica. El títol de l'article premiat: "Els Trastorns de la Respiració durant el Son i el seu impacte en la població infantil" (“Biomarkers of Alzheimer Disease in Children with Obstructive Sleep Apnea: Effect of Adenotonsillectomy”).“Investigar és comprometre’s socialment amb l’avanç i el desenvolupament” i la base és ”la constància i l’esforç: en investigació no hem de tenir presa” La Dra. Alonso ens parla en profunditat del món de la investigació mèdica en la següent entrevista.

Com està la situació de la investigació mèdica al nostre país?

La investigació és fonamental per a l’avanç i progrés de la Medicina. En els últims anys, s’han produït importants avanços en la medicina i això es deu en part a la important i bona feina investigadora que es realitza al nostre país. Amb respecte a la investigació en Son, àrea de la salut en què desenvolupo la meva tasca, tant assistencial com investigadora, en els últims anys s’han produït importants avenços i és necessari destacar que el Grup Espanyol de Son, al qual pertanyo, ha realitzat importants aportacions i publicacions de gran impacte. Com prèviament he comentat, la meva tasca investigadora se centra en la Investigació en Son, tant en Trastorns Respiratoris del Son com en Trastorns no Respiratoris i, en els últims anys, la meva principal activitat investigadora s’està centrant en la població infantil; en aquest sentit, també és necessari dir que el nostre país és un dels més actius en quant a investigació. Els recursos destinats, tant públics com privats, no acompanyen el que seria desitjable a l’esforç investigador en Son a Espanya.

Globalment, podríem dir que la investigació al nostre país, malgrat els esforços realitzats en els últims anys, ha presentat un retrocés, probablement, en part, fruit de la situació econòmica actual i, en part, probablement també relacionat amb una falta de tradició investigadora al nostre país. És important considerar que grans investigadors en l’àmbit mundial procedeixen del nostre país i molts d’ells en aquests moments treballen fora d’aquí, havent-se vist obligats a traslladar-se a països on la investigació realment és una professió que no depèn només de l’interès i de l’esforç personal. Per investigar es necessita una infraestructura investigadora, una dotació específica i, per suposat, recursos per poder portar a terme la investigació. Sense recursos o amb pocs recursos és difícil investigar, ja que l’esforç personal dels professionals de la salut no és suficient.

Tot i que avui dia es dediquen recursos per a la investigació i això és molt important, encara es necessitaria una major inversió en aquest sentit. D’altra banda, sí és molt positiu que al nostre país s’hagin format grans investigadors i s’hagi generat, d’alguna forma, una tradició investigadora. És necessari abandonar des de les estructures administratives i els centres de decisió la idea de la investigació com alguna cosa decorativa en Medicina o com un instrument de propaganda. És impossible fer bona assistència sanitària sense investigació.

Com fer una bona investigació i bones publicacions científiques?

La investigació es fonamenta en el mètode científic, és a dir, per realitzar una bona investigació el primer que es necessita tenir és una bona pregunta, el que es coneix com a la Hipòtesi de treball. L’avanç i progrés es va realitzant en base a la consecució de respostes a bones preguntes, preguntes que suposen la resolució d’un problema de salut. Quan nosaltres volem investigar, el primer que hem de pensar és què busco, què aconseguiré, quin problema de salut resoldré o milloraré. Una bona investigació requereix uns objectius d’estudi i metodologia clarament definida i establerta, encaminada a la consecució dels objectius, amb un disseny d’estudi adequat per a això. Una vegada tenim un bon estudi dissenyat, es requereix una gran rigorositat en la seva realització, és a dir que un altre punt fonamental és el Treball de Camp.

Finalment és necessari tenir un bon grup d’investigació, interdisciplinar, transversal en el coneixement i amb ambició i serietat i justs aquesta és la definició de la Unitat Multidisciplinar de Son de l’Hospital Universitari de Burgos (HUBU).

Amb respecte a com fer una bona publicació científica, hauríem de dir que també requereix una metodologia específica i una formació adequada, però el més important de tot és tenir resultats importants a comunicar. També és cert que es requereix gran esforç i constància, actualment amb el desenvolupament de la informàtica i la comunicació en els últims anys. L’oferta existent és amplíssima i un no pot esperar les oportunitats, és necessari buscar-les, doncs si tenim resultats importants, però no els sabem comunicar bé, és com si la nostra feina investigadora hagués quedat incompleta.

Investigar significa respondre preguntes que solucionen problemes a la població. Investigar és controlar la qualitat del que fem, investigar és comprometre’s socialment amb l’avanç i el desenvolupament

Què representa per a vostè aquest premi?

Aquest premi per a mi representa un clar motiu d’alegria per diferents raons. En primer lloc és un reconeixement a l’esforç de totes les persones que a diari treballem conjuntament en la Investigació en Son, realment el treball en equip i la col·laboració és fonamental per poder portar a terme la Investigació. Que aquest premi es dediqui a un treball o publicació en relació amb el Son en Nens és molt important, ja que significa que ja es comença a conèixer i a ocupar i a preocupar el Son dels nens. Realment el son és una funció biològica necessària per a la vida, però en concret en la població infantil és fonamental per a l’adequat creixement, adequat desenvolupament, clarament relacionat amb el comportament i les funcions cognitives dels nens, i hem de tenir en compte que els nens d’avui seran els adults del futur, per tant és una important tasca preventiva de futur i significa que se li concedeixi el lloc que realment mereix. A l’últim i no menys important, representa un estímul per continuar cap endavant, per continuar investigant.

Quines recomanacions els faria als metges joves que es volen dedicar a la investigació?

La nostra tasca com a metges és atendre bé els nostres pacients i per això estem obligats a formar-nos contínuament i conèixer els últims avanços en les nostres àrees de treball, per això és important la investigació. La meva principal recomanació seria mantenir l’estímul, la necessitat d’aprendre, de conèixer més per ajudar millor els nostres pacients. No s’ha d’oblidar que la finalitat de la Investigació en Medicina és aquesta: l’atenció dels nostres pacients, aquesta és la principal premissa per investigar i que mai no hem d’oblidar. Una altra recomanació que faria als metges joves és la constància i l’esforç, en investigació no hem de tenir pressa.

Quines són les teves necessitats en previsió social: jubilació, baixes laborals, incapacitat, alternativa a autònoms?

Avancem cap a un envelliment poblacional amb augment de necessitats en prestacions de salut, assistència social i, como no, necessitats econòmiques, és a dir, jubilació i incapacitats.

Suport a discapacitats, no només d’edat adulta, sinó també en població infantil amb necessitat d’assistència social, col·legis amb personal adequadament entrenat i format per a la cura d’aquest sector poblacional.